Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Ilkinji ýeňiş
Ýazylan wagty: 29 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 386 Jogaplar: 2
Şalyny ekmekligiň tamamlaýjy pursatlary
Umumy meýdany 18müň 300 gektar bolan ýurdumyzyň şaly meýdanlarynda ekiş möws...
Ýazylan wagty: 28 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 360 Jogaplar: 1
ÝEDILIKLER 2
                                           Namardyň ýedi sypaty:...
Ýazylan wagty: 28 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 437 Jogaplar: 2
Neşekeşlige garşy göreşiň oňyn netijeleri
Türkmenistanda häkimiýetiň çalyşmagy bilen 2007-nji ýyldan başlap, neşekeşlige garşy göreş yglan edilip, ýörite neşekeşlige garşy göreşýän gulluk döredildi. Ilkiler bu gullugyň işiniň şowlajakdygyna köpler şübhe bilen garapdy. Emma tiz wagtdan „hossarly“ neşe söwdagärleri, neşe baronlary ele salnyp, türmä oklanyp başlandy. 2011-nji ýylyň başyna çenli ýurdumyzda neşe belasynyň howp hökmünde ýok edilendigi bilen  köpler ylalaşýan bolsa gerek....
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan GundogarNews
1 Okalan sany: 849 Jogaplar: 2
ПППрикол
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan Meret
3 Okalan sany: 561 Jogaplar: 3
X6
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan Meret
3 Okalan sany: 364 Jogaplar: 2
JADYGÖÝLERIŇ syry açyldy
...
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 552 Jogaplar: 3
Туркменистан начал Международный день борьбы с употреблением, распространением и незаконным оборотом наркотиков, с уничтожения свыше 230 кг конфискованных наркотиков
В Туркменистане, как и во всем мире, широко отмечается Международный день борьбы с ...
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan GundogarNews
3 Okalan sany: 460 Jogaplar: 2
Ýedilikler
                                        Ýedilikler ummany....
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 585 Jogaplar: 4
Marynyň ýüňi ilkinji işleýän kärhanasynyň täze sehi
“Türkmenistanyň dokma senagaty we söwda toplumynyň pudaklaryny ösdürmegiň 20...
Ýazylan wagty: 27 июня 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 439 Jogaplar: 2
Inçihondan gelen habar.
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 418 Jogaplar: 5
Gysgaça orazañ fykhy
Allaha hamd, P...
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan KOROL
1 Okalan sany: 929 Jogaplar: 2
Киркоров и Лопес примут участие в Неделе культуры в Туркменистане
В Туркменистане стартовала Неделя культуры. Масшт...
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan Meret
3 Okalan sany: 365 Jogaplar: 2
Hazaryň kenarynda döredijilik forumyna gatnaşyjylar garşylanýar
Şu gün bu ýerde, gadymy Hazaryň kenarynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly ...
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 573 Jogaplar: 1
Смешные детишки
Ýazylan wagty: 26 июня 2013 Ýazan Meret
2 Okalan sany: 365 Jogaplar: 1
Täze saglyk öýi ulanmaga berildi.
 &nbs...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 386 Jogaplar: 1
AWAZA—MILLI MEDENIÝETIŇ ÝAÝBAŇLANÝAN MEKANY
 Häzirki döwürde  milli medeniýetimizi ösdürmek, syýahatçylyk işewürligini ýaýbaňlandyrmak Türkmenistanda alnyp...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan HEZRET
3 Okalan sany: 486 Jogaplar: 3
Halypa suratkeş Annadurdy Almamedow
Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň halypa suratkeşleriniň biri Annadurdy Almamedow guýma-gursak zehini hemde irginsiz zähmeti bilen  özüni halka tanadyp at-abraýa eýe boldy biziň günlerimize ençeme şägirt ýetişdirdi....
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan HEZRET
2 Okalan sany: 996 Jogaplar: 3
Самый умный человек в мире
Самый у...
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 505 Jogaplar: 2
Barlap gorjek. Test
Ýazylan wagty: 25 июня 2013 Ýazan Malwina
2 Okalan sany: 1256 Jogaplar: 6
«« « 568 569 570 571 572 574 575 576 577 578 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,24629 sek. ýüklenen baýt: 48161