Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

♥♥Diňe söýgi hakynda♥♥
Bir gün gelip...
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan KOROL
5 Okalan sany: 839 Jogaplar: 7
Öwrüm - Üçünji bölüm
...
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan Polat
7 Okalan sany: 963 Jogaplar: 9
IŇŇÄNI INÇELDEN.
...
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan NEXTTM
7 Okalan sany: 464 Jogaplar: 4
Demirgazyk Goturdepe: Türkmenistanyň energetika babatdaky mümkinçiliklerinden peýdalanmagyň ýolundaky ýene-de bir ädim
“Türkmennebit” Döwlet konserniniň hünärmenleri tarapyndan Demirgazyk Goturde...
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 426 Jogaplar: 3
Реликтовая мандрагора прижилась в Ашхабаде
...
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 673 Jogaplar: 1
Ynsana Gelshik zerurmy,owadanlyk??!!
Ýazylan wagty: 03 мая 2013 Ýazan Polat
8 Okalan sany: 1686 Jogaplar: 9
Gudrat
Ýazylan wagty: 02 мая 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 474 Jogaplar: 5
Ýangyç-energetika toplumynyň tehniki parkynyň üsti ýetirilýär
“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň ygtyýaryna daşary ýurtdan ý...
Ýazylan wagty: 02 мая 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 470 Jogaplar: 3
Самое длинное имя
Барнаби...
Ýazylan wagty: 02 мая 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 418 Jogaplar: 6
Kitap hakynda
Okamagy söýüň!Çünki ol şähdiňi açar Monteskiýe.
Ýazylan wagty: 02 мая 2013 Ýazan KOROL
4 Okalan sany: 1153 Jogaplar: 5
KIM NÄÇE WAGT UKLAMALY?
               KIM NÄÇE WAGT UKLAMALY?
Ýazylan wagty: 02 мая 2013 Ýazan NEXTTM
5 Okalan sany: 531 Jogaplar: 7
ALMA
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 541 Jogaplar: 3
SÖZ, DIL HAKDA PÄHIMLER.
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 8035 Jogaplar: 3
ÇAGA TELEWIZORYŇ ÖŇÜNDE.
...
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 616 Jogaplar: 3
ÇEPER SÖZ WE GÖZEL GÖRK.
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 566 Jogaplar: 2
Nakyllar
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Polat
3 Okalan sany: 12454 Jogaplar: 3
Öwrüm - Ikinji Bölüm
...gijesi bilen ýatmadyk Röwşen daňa golaý namaz wagty başlamanka uka gitdi. Sebäbi onuň gözlerine ýaňky näbelli, ezraýyl diýilýän zat kellesine gelip durdy. Ertesi turanda öz gören düýşi barada kime aýtjagynam bilmedi. Agşamky görülen düýş barada gün ýaşanda aýtmalydygyny welin bolsa bilyardi....
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Polat
5 Okalan sany: 1098 Jogaplar: 7
Сталь, завернутая в шелк
Это одно из многочисленных определений туркменских ахалтекинцев, которых чаще называют «...
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 1023 Jogaplar: 4
Музыка и ее воздействие на мозг
Джефри ...
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 483 Jogaplar: 1
Gant şugundyrynyň ekiljek meýdanlary ekişe taýýarlanylýar
Mary welaýatynyň gant şugundyry ekiljek meýdanlarynda ekişiň öň ýüzündäki...
Ýazylan wagty: 01 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 414 Jogaplar: 1
«« « 576 577 578 579 580 582 583 584 585 586 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22571 sek. ýüklenen baýt: 46588