Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

MASLAHAT KÖŞGÜNDÄKI BAÝRAMÇYLYK KONSERTI
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 587 Jogaplar: 0
MILLI LIDERIMIZIŇ KÖP ÇAGALY MAŞGALALARA SOWGADY
 MILLI LIDERIMIZIŇ KÖP ÇAGALY MAŞGALALARA SOWGADY
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 630 Jogaplar: 0
УГОЩАЙТЕСЬ!!!
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 373 Jogaplar: 1
Hormatly Gelin-gyzlar bayramynyz gutly bolsun!
BAŸRAMYÑYZ BILEN MÄHRIBAN GELIN GYZLAR!!!!
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 657 Jogaplar: 1
8-mart
Ýazylan wagty: 08 марта 2014 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 514 Jogaplar: 2
Türkmenistanyň "Maslahatlar" köşgünde "Halkara Zenanlar" güni mynasybetli aýdym-sazly baýramçylyk dabarasy.
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan Admin
2 Okalan sany: 1267 Jogaplar: 0
G I M N A S T I K A sport we beden gözelliginiň çeper hereketi
       
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 3418 Jogaplar: 0
DÜNÝÄDE ILKINJI ÝASALAN GLOBUS
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 812 Jogaplar: 0
ILKINJI ILIK
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 344 Jogaplar: 0
Ukrainada
Ukrainada Ukrainada biatlon gülläp ösýär diýip bolmaz, emma sportyň...
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 391 Jogaplar: 0
Gadyrdan zenanlarymyz, enelermiz, ayal doganlarmyz, hemmnize 8 mart ayal gyzlaryn bayramy bilen gutlayan!!!
Elmydama shularyaly owadan bolun, janynyz sag bolsun, mashgalanyzda ustunlik saglyk arzuw edyan!!!
Ýazylan wagty: 07 марта 2014 Ýazan Krassavchik
0 Okalan sany: 1697 Jogaplar: 0
Ene göz ýashy
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 655 Jogaplar: 2
Sag bolun mena naharhana gidip baryan
Menin agsham nahar wagtym boldy hazir çay içip çoregimi arkayn iyip gelerin ajyganymy bilman galypdyryn sizin bilen guliship degiship oturanyma, sizem ajygan bolayman ajygan w...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 451 Jogaplar: 4
Razy bol ejem.
"-Sarysyndan ýoldum, gögúnden ýoldum,gyzylyndan ýoldum, agyndan ýoldum.güller bir-birinden, ajaýyp eje,dogurjamy diýsem, baryndan ýoldum.mugallym rugsat etdi, ýolaýyň ...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
2 Okalan sany: 538 Jogaplar: 1
eje jan.
Gaýtadan men çaga bolsam,Öýkelesem.Aglasam.Bashym sypap elleñ bilen,Çaga göwnüm awlasañ.Deñ-dushlarym göwne degse,Gelip öýe öýkeli,Edip çaga bezzatlygym...
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Sasoltan
4 Okalan sany: 736 Jogaplar: 3
Wah Türkmenistanda tizirak tölegli okuwlar açylmazka, kim bilyar?
Wah Türkmenistanda tizirak tölegli okuwlar açylmazka, kim bilyar? 
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 1656 Jogaplar: 8
Yuwaş boluň tamda gulak bar!
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
5 Okalan sany: 670 Jogaplar: 12
Король бананов
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Betman
4 Okalan sany: 432 Jogaplar: 9
WATANYMYZYŇ MÄHRIBAN ZENANLARYNYŇ HORMATYNA
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 1869 Jogaplar: 6
Ginnesler kitabyna giren pishijek
Ýazylan wagty: 06 марта 2014 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 502 Jogaplar: 5
«« « 580 581 582 583 584 586 587 588 589 590 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,22235 sek. ýüklenen baýt: 46721