Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasaryny—stats-sekretaryny kabul etdi
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministriniň orunbasaryny—stats-sekretaryny kabul etdi
Ýazylan wagty: 19 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 65 Jogaplar: 0
Türkmenistanda halkara maslahaty
Ýazylan wagty: 19 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Aşgabadyň golf-kluby –iň gowy daşary ýurt tejribesi esasynda işlenip taýýarlanylan täsin taslama
Aşgabadyň golf-kluby –iň gowy daşary ýurt tejribesi esasynda işlenip taýýarlanylan täsin taslama
Ýazylan wagty: 18 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Jek Niklaus Türkmenistanda golf sportuny ösdürmäge geljekde hem ýardam bermäge taýýardygyny tassyklady
Jek Niklaus Türkmenistanda golf sportuny ösdürmäge geljekde hem ýardam bermäge taýýardygyny tassyklady
Ýazylan wagty: 18 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Golf-klubyň açylmagy sport düzüminiň yzygiderli giňeldilýändiginiň subutnamasydyr
Golf-klubyň açylmagy sport düzüminiň yzygiderli giňeldilýändiginiň subutnamasydyr
Ýazylan wagty: 18 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda golf-klubyň açylyş dabarasy geçiriledi
Döwlet Baştutanymyzyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda golf-klubyň açylyş dabarasy geçiriledi
Ýazylan wagty: 18 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Aşgabadyň gözel seýilgäh zolagynda ýurdumyzda ilkinji golf-klub açylar
Aşgabadyň gözel seýilgäh zolagynda ýurdumyzda ilkinji golf-klub açylar
Ýazylan wagty: 17 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi
Ýazylan wagty: 17 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Oýunlar durmuşyň we taryhyň sapaklary ýaly ýa-da sportuň häzirki görnüşleriniň gadymy kökleri barada
Oýunlar durmuşyň we taryhyň sapaklary ýa...
Ýazylan wagty: 17 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Daga çykmagyň sport görnüşi boýunça ýurdumyzyň çempionlary kesgitlendi
Ýazylan wagty: 17 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
Walentina Matwiýenko: Türkmenistan Aziýanyň sport hereketiniň umumy ykrar edilen merkezleriniň birine öwrülýär
Walentina Matwiýenko: Türkmenistan Aziýanyň sport hereketiniň umumy ykrar edilen merkezleriniň birine öwrülýär
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
DIM-iň Halkara gatnaşyklary institutynda Owganystan boýunça maslahat geçirildi
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
HYYweÖU-niň we HGI-niň talyplary ýaşlary alyşmak MIRAI-2017 ýapon maksatnamasyna gatnaşdylar
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Halkara bilermeni Dinara Minnigulowa Döwlet gullugy akademiýasynyň diňleýjilerine umumy okuwlar tapgyryny okatdy
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 28 Jogaplar: 0
Türkmenistanda gämi gatnawy boýunça hyzmatdaşlygyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylýar
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Parlamentara gatnaşyklar pugtalanýar
Ýazylan wagty: 16 октября 2017 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň “ak altyny” daşary ýurt bazarlarynda uly orny eýleýär
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan watanymyzda oba senagat toplumyny, pagtaçylygy ösdürmekde birnäçe işler durmuşa ge...
Ýazylan wagty: 14 октября 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 25 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13844 sek. ýüklenen baýt: 48769