Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Meş­hur sa­zan­da­la­ryň dur­mu­şyn­dan
Sy­na­ny­şyp gö­rä­ýiň…
Ýazylan wagty: 05 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
GÖZLERIMIZI NÄDIP GORAMALY?
GÖZLERIMIZI NÄDIP GORAMALY? Adam bedeniniň beýleki agzalary ýaly, göz hem ýaşaýyş üçin iň zerur bolan agzalaryň biridir. Ynsanlar gözleriniň üsti bilen daş–töweregindäki bolup...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
GÜLLER ŞATLYK GETIRÝÄR
GÜLLER ŞATLYK GETIRÝÄR Gyzyl, sary, ýaşyl, ak, mawy, melewşe reňkleri özünde jemleýän al-elwan güller diňe bir hoşboý yslary bilen däl, eýsem, göze ýakymly reňkleri bilen hem b...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
Türkmenistana "Hyundai" awtobuslarynyň täze tapgyry geldi
Türkmenistana "Hyundai" awtobuslarynyň täze tapgyry geldi Hyundai kompaniýasynyň (Koreýa Respublikasy) “All New Super Aero City” awtobuslarynyň 38 sanysy Türkmenbaşy halkara deňiz por...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 27 Jogaplar: 0
«PSŽ-niň» futbolistleri Neýmar, Di Mariýa we Paredes koronawirus bilen keselledi
«PSŽ-niň» futbolistleri Neýmar, Di Mariýa we Paredes koronawirus bilen keselledi «Pari Sen-Žermen» fransuz futbol klubynyň üç sany oýunçysynyň koronawirus üçin barlagy položitel b...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Türkmenistanda pasport bilen tassyklanyp bilinjek ýagdaýlarda dürli delil hatlary talap edilmez
Türkmenistanda pasport bilen tassyklanyp bilinjek ýagdaýlarda dürli delil hatlary talap edilmez Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow «Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Astrahanyň döwlet tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň konsuly bilen duşuşyk geçirildi
Astrahanyň döwlet tehniki uniwersitetinde Türkmenistanyň konsuly bilen duşuşyk geçirildi Türkmenistanyň Astrahandaky (Russiýa Federasiýasy) konsuly Güýç Garaýew Astrahan döwlet tehn...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen nebiti eksport etmekde Gazagystandan soň ikinji ýerde
Türkmenistan Russiýanyň üsti bilen nebiti eksport etmekde Gazagystandan soň ikinji ýerde Türkmenistan 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aralygynda Russiýanyň çäginiň üsti bilen nebiti ek...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky kärhanalara E-commerce hyzmatyny hödürleýär
Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky kärhanalara E-commerce hyzmatyny hödürleýär Türkmenistanyň Döwlet Daşary ykdysady iş banky öz resmi web sahypasynda döwlet we hususy ...
Ýazylan wagty: 04 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 19 Jogaplar: 0
gysga hekayalar
Ja­han­keş­de
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sany peýdaly maslahat
Mekdep okuwçysynyň ene-atalaryna 6 sa...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Радостный день для детей!
«Радостный день для детей!» 1 сентября 2020 года в Туркменистане по традиции отмечается День Знаний. В это...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Sakasy Saglyk.
Sakasy Saglyk. Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdudyr, çünki hormatly Prezidentimiziň “Saglyk” maksatnamasy amala aşyrylýar. Ynsanyýetiň saglygyny dikeltmekde we berkit...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
YLYM BILEN BILIM BERER MUGALLYM
YLYM BILEN BILIM BERER MUGALLYM Adam eşretli durmuşda ýaşamak üçin zähmet çekýär. Aslynda, zähmet ynsan üçin edil howa, iýmit ýaly hökmany zerurlyk. Zähmetiň hem dürli gör...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
“Ylym akylyň ýarysy”
“Ylym akylyň ýarysy” Täze 2020-2021-nji okuw ýylyna ýurdumyzdaky bilim ulgamynda zähmet çekýän bilim işgärleri uly taýýarlyk görýärler. Täze okuw ýylymyzda ýaş nesle döw...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 10 Jogaplar: 0
«Сладкий , полезный урожай нового года»!
«Сладкий , полезный урожай нового года»! В наше время сельское хозяйство играет стратегическую роль в эко...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
Facebook ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyna $300 mln bagyş etdi
Facebook ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyna $300 mln bagyş etdi Facebook internet toruny esaslandyryjy Mark Sukerberg ABŞ-nyň prezident saýlawlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 15 Jogaplar: 0
Koronawirusa garşy sanjymlaryň netijeliligi, azyndan, 50% bolmaly — BSGG
Koronawirusa garşy sanjymlaryň netijeliligi, azyndan, 50% bolmaly — BSGG Dürli ýurtlarda işlenip düzülýän täze koronawirusa garşy sanjymlar, azyndan, 50% ýagdaýda netije görkezmelid...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
Koronawirus bölejikleriniň güýzde we tomusda nähili uzak ýaşaýandygyny anyklanyldy
Koronawirus bölejikleriniň güýzde we tomusda nähili uzak ýaşaýandygyny anyklanyldy Täze görnüşli koronawirusyň kulturasy bilen geçirilen tejribeler onuň bölejikleriniň ýazda we g...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 16 Jogaplar: 0
Ispaniýa barýan syýahatçylaryň sany 75% pese gaçdy
Ispaniýa barýan syýahatçylaryň sany 75% pese gaçdy Ispaniýa barýan daşary ýurtly syýahatçylaryň sany serhetleriň açylandygyna garamazdan, iýulda geçen ýylyň şu aýy bilen deňe...
Ýazylan wagty: 03 сентября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
«« « 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20509 sek. ýüklenen baýt: 50227