Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Garabegden gorkmak gerekdäl
Salowmalik menem arňyza goşarmysyňyz, saýtyňyzy haladym, men özüm barada azajyk tanyşdyraýyn,men gaharjaň göwnüme degseňiz öýkelewaç, gitsem gelmerin, menem pikirlerimi bilýän zatlar...
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan Garabeg
4 Okalan sany: 558 Jogaplar: 8
dostlar mana byr maslahadynyz gerek!!!!!!!
shu otduhgun mashgalam bilen dynj almana gitjek bolyan meydana, nirlere byr gitsemkam, aydsanyz, maslahat berseniz uly komek bolardy!!! Sagbolun!!!
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan Krassavchik
5 Okalan sany: 597 Jogaplar: 9
Beýnä dynç bermeli.
 Beýnä dynç bermeli.Lukmanlaryň tassyklamagyna görä, häzir...
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan NEXTTM
6 Okalan sany: 612 Jogaplar: 5
Hormatly agzalaryň dykgatyna....
Salam agzalar, näme üçinkä Krassawçik, Betman ýaly agzalar diňe gazýet žurnallardan alyp goýýarlarka, bular ýaly bolsa gyzyklam däl bir hili,...
Ýazylan wagty: 29 марта 2013 Ýazan Asmandakebelejik
6 Okalan sany: 641 Jogaplar: 5
Gadymy hem müdümi oýun
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 519 Jogaplar: 5
Danalaryň sargytlary
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 616 Jogaplar: 3
Türkmenistanda Kanadanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işe başlady.
Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrmagy boýunça T...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Krassavchik
5 Okalan sany: 473 Jogaplar: 3
Taze agza
Siziň hemmäňize öz salamymy ýetirýärin. Öňler bilmändiris daşyndan myhman bolan bolup jyklaýardym, dogrymy aýtsam reg-ya e...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Asmandakebelejik
2 Okalan sany: 569 Jogaplar: 6
Сушняк прошел, но...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Meret
3 Okalan sany: 2418 Jogaplar: 6
Sagdynlyk we bagtyýarlyk hepdeligi
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Mayichka
5 Okalan sany: 539 Jogaplar: 5
Birža täzelikleri
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalaşyklaryn...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 538 Jogaplar: 2
Ýaryşda ussatlar ýüze çykýar
  Ýaryşda ussatlar ýüze çykýarGolaýda kikboks boýunça erkekle...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan NEXTTM
5 Okalan sany: 585 Jogaplar: 3
Сборная Туркменистана – в шаге от финальной части Кубка вызова АФК-2014
В столице Филиппин – Ман...
Ýazylan wagty: 28 марта 2013 Ýazan Meret
1 Okalan sany: 567 Jogaplar: 3
Hünärment mekdepleri bäsleşdiler
Mart aýynyň 25-26-syna Türkmenistanyň ýokary sport ussatlyk mekdebinde, orta hünär we başlangyç hünär okuw mekdepleriniň talyp oglanlarynyň arasynda Milli göreş boýunça ýaryş geçir...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Mayichka
4 Okalan sany: 918 Jogaplar: 3
Öýde öňaýlyklar we amtlyklar üçin
DIAGMA hususy fabrikde ortopedik düşekçeleriň önümçiligi özleşdirildi. Bu fa...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 537 Jogaplar: 6
Город на Каспии - транзитный узел и для перелетных птиц и для транзитных авиарейсов.
Почти в два раза увеличилось число иностранных воздушных судов, совершающих технические посадки в международном аэропорту города Туркменбаши. Причиной такой популярности авиационной гавани на берегу Каспия стали привлекательные цены на авиатопливо. По постановлению Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова здесь уже почти год самолеты мировых авиакомпаний заправляются топливом по сниженным ценам. Благодаря этой дальновидной политике валютные поступления от обслуживания транзитных рейсов возросли в 6,5 раза. ...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 624 Jogaplar: 3
Tigir sürmek boýunça ýaryşyň netijesi bilen tanyşdyrýarys.
TIGIR SÜRMEKTigir sürmek boýunça ýaryşyň netijesi bilen tanyşdyrýarys.1-nji orna Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyby Babaýew M...
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan NEXTTM
5 Okalan sany: 685 Jogaplar: 5
Ýaş gelinlere 10 maslahat
Ýaş gelinlere 10 maslahat  
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan HEZRET
6 Okalan sany: 763 Jogaplar: 7
Sushnyak
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Meret
3 Okalan sany: 515 Jogaplar: 8
Tennis
Ýazylan wagty: 27 марта 2013 Ýazan Mayichka
6 Okalan sany: 502 Jogaplar: 6
«« « 607 608 609 610 611 613 614 615 616 617 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21615 sek. ýüklenen baýt: 48435