Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Nowruz Bayramynyz bilen gutlayan!!!
Turkmen halky hem gurppan agzalaryny hemmanizi Nowruz bayramynyz bilen!!!! 
Ýazylan wagty: 20 марта 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 486 Jogaplar: 3
Gutlag!
Siziň hemmäňizi ýetip gelen Nowruz baýramyňyz bilen ýürekden gutlaýaryn, gutlamak bilen siziň eden hemme arzuwlaryňyz hasyl bolsun, görjekleriňiz gowulyk iýjekleriňiz süýji bolsun, he...
Ýazylan wagty: 19 марта 2013 Ýazan HEZRET
3 Okalan sany: 689 Jogaplar: 4
Nowruza bagyşlanýar
Türkmenistanda neşir edilen täze kitap “Nowruznama” diýlip atlandyrylýar....
Ýazylan wagty: 19 марта 2013 Ýazan Marala
4 Okalan sany: 705 Jogaplar: 4
Боевое самбо
Боевое самбо зародилось в Туркменистане  в 1986 году.   Основатель боевого самбо являет...
Ýazylan wagty: 19 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 1541 Jogaplar: 4
Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň hususy pudagynyň kuwwaty artýar.
Şu gün türkmen paýtagtynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş...
Ýazylan wagty: 19 марта 2013 Ýazan Krassavchik
3 Okalan sany: 1807 Jogaplar: 8
НЕВЕРОЯТНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДАЛЕКОЙ ИНДИИ!
"Индия - страна цветов лотоса и причудливых архитектурных орнаментов, песен о сладкой вечной любви и свобо...
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 1266 Jogaplar: 5
SAGLYK
Agzalar! sport  saglyk barada haýsyňyzda nähili sorag bar mümkin bir sportçy barada bilesiňiz gelýändir.Iýul aýynda Kazanda talyplaryň Bütindünýä olimpiýadasy geçirilý...
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 773 Jogaplar: 7
Как связаться с администратором сайта ?
Как связаться с администратором сайта. Хочу предложить сотрудничество между нашими ресурсами. Я пре...
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan Viktor
1 Okalan sany: 769 Jogaplar: 0
Hyjuwdan doly NOWRUZ
Hyjuwdan doly NOWRUZ.Gündogaryň iň gadymdan gelýän toý-baýramlarynyň biri Nowruzdyr. Ol gyşyň sowlup töw...
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan NEXTTM
3 Okalan sany: 651 Jogaplar: 2
Самое высокое дерево. США.
Самое высокое дерево. "Национальное Географическое Общество" - высота 112,71 м. США.
Ýazylan wagty: 18 марта 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 981 Jogaplar: 2
Türkmenistan döwletinde bedenterbiýe sapaklary
Hormatly agzalar,Türkmenistan döwletinde bedenterbiýe sapaklaryny orta we ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamalaryna  ders hökmünde  girizilmegi  diňe bir okuwçylary...
Ýazylan wagty: 16 марта 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 1920 Jogaplar: 1
„Baýramaly“ kombinatynyň durky täzelenilýär
Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde azyk senagatynyň iri kärhanasynda – Tü...
Ýazylan wagty: 16 марта 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 510 Jogaplar: 2
SEKWOÝA AGAJY
Sekwoýa hemişe gök öwüsýän we biçak uly pürli agaçdyr. Onuň mekany Demirgazyk Amerikadyr (Ýuwaş okeanynyň kenarlary).
Ýazylan wagty: 15 марта 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 593 Jogaplar: 1
GÖZEL SEN .
  GÖZEL SEN Gün hanjary g...
Ýazylan wagty: 15 марта 2013 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 518 Jogaplar: 2
Adaty karate—Sungatdyr!
Gadyrdan sporty söýüjiler, NextTM.com saýty, sportyň ýene bir görnüşi bolan adaty karate-sungatdyr diýen  temasyny size ýetirýär.
Ýazylan wagty: 15 марта 2013 Ýazan NEXTTM
4 Okalan sany: 631 Jogaplar: 4
Türkmenistanyň bank ulgamy dünýäde öňdebaryjy orunlara çykýar.
“Senagat” paýdarlar – täjirçilik bankynyň Ženewada Halkara işewürlik ass...
Ýazylan wagty: 15 марта 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 1506 Jogaplar: 3
Täze agza geldi.
Hormatly agzalar men siziň şu ýazýanlaryňyzy makullap menem siz bilen bilelikde saýtyň janköyerleri üçin we özümem bir az bilesigelijiligimi ösdürmek üçin ýazyldym! Minnetdar!
Ýazylan wagty: 14 марта 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 544 Jogaplar: 4
Открылась конференция «Нефть и газ Туркменистана – 2013»
В Объединенных Арабских Эмиратах в Международ...
Ýazylan wagty: 14 марта 2013 Ýazan Krassavchik
4 Okalan sany: 539 Jogaplar: 4
Müsürde piramida tapyldy
Müsürde täze piramidanyň tapylmagy.Belgiýaly arheologlar Müsüriň günortasynda ýerleşýän Luk...
Ýazylan wagty: 14 марта 2013 Ýazan HEZRET
4 Okalan sany: 545 Jogaplar: 3
8-летний украинец стал самым сильным мальчиком в мире
В Сумской области восьмилетний мальчик установил мировой рекорд на соревнованиях по пауэрлифтингу. Как с...
Ýazylan wagty: 14 марта 2013 Ýazan Shutnick
3 Okalan sany: 623 Jogaplar: 2
«« « 609 610 611 612 613 615 616 617 618 619 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,26615 sek. ýüklenen baýt: 48614