Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Men teatryň aşygy.
Men teatryň aşygy.Men indi 51 ýyl bäri teatr bilen iş salyşýan. Teatr meniň ykbalym, men onsyz ýaşap bilemok, biziň...
Ýazylan wagty: 11 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 813 Jogaplar: 1
Türkmenistanyň halk artisti Öwezguly Gelenow
 Öwezguly Gelenow
Ýazylan wagty: 11 мая 2013 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 564 Jogaplar: 1
HTTU öňdebaryjylaryň arasynda.
Ýazylan wagty: 11 мая 2013 Ýazan Betman
0 Okalan sany: 991 Jogaplar: 0
Gorkagyň mert bolşy
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 470 Jogaplar: 1
Hz.Mevlana
Eli gormedik kishi yazgyny galam yazdy
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan Polat
2 Okalan sany: 518 Jogaplar: 4
Ýeňiş gününiň hormatyna baýramçylyk çäreleri
Şu gün bütin ýurdumyzda bolşy ýaly, paýtagtymyzda hem 9-njy maýa-1941-1945-nj...
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan Krassavchik
2 Okalan sany: 591 Jogaplar: 2
Nusaý Söýgüsi ( Drama )
Nusaý  Söýgüsi
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 639 Jogaplar: 4
Железный человек 3
Железный человек 3...
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 530 Jogaplar: 1
„KABYL BILEN HABYL“ Drama
„KABYL  BILEN  HABYL“  Drama
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 905 Jogaplar: 1
ELIŇI BER, SAGLYGYŇ BARADA HABAR BEREÝIN...
   ELIŇI BER, SAGLYGYŇ BARADA HABAR BEREÝIN...
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 781 Jogaplar: 1
СОВЕТЫ ВРАЧА...
Единственный верный и надёжный путь укрепления здор...
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan Shutnick
0 Okalan sany: 547 Jogaplar: 1
ÇAGA BILEN BAGLY YRYMLAR.
  Çaga doglanda arassalyk üçin kümüş atylan suwa düşürilýär.
Ýazylan wagty: 10 мая 2013 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 2177 Jogaplar: 1
Eziz watandaşlar Ýeňiş baýramynyň 68 ýyllygy bilen gutlaýaryn!
Ýazylan wagty: 09 мая 2013 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 500 Jogaplar: 1
Beýik Ýeňşiň ýalkymy
Ýazylan wagty: 09 мая 2013 Ýazan Mayichka
3 Okalan sany: 482 Jogaplar: 3
Ко дню Великой Победы - Герои страны
Ко дню Великой Победы - Герои страны...
Ýazylan wagty: 09 мая 2013 Ýazan Shutnick
0 Okalan sany: 1516 Jogaplar: 1
HYÝALYMDAKY ŞAZADAM.
“Bagt diýeniň şu bolsa gerek” diýip Aýna maşynda düşenden soň Sanjaryň yzyndan seredip durşuna pikire çümdi. Durmuş g...
Ýazylan wagty: 09 мая 2013 Ýazan NEXTTM
1 Okalan sany: 627 Jogaplar: 1
URUŞ HAKDA, BEÝIK ÝEŇIŞ HAKYNDA
Ýazylan wagty: 08 мая 2013 Ýazan Mayichka
2 Okalan sany: 733 Jogaplar: 1
Meniň gelnim
Meniň bir gel...
Ýazylan wagty: 08 мая 2013 Ýazan KOROL
2 Okalan sany: 694 Jogaplar: 2
Türkmenistanyň elektrik energiýasy – ösüşleri nazarlap
Kabul edilen „2013-2020-nji ýyllar üçin Türkmenistanyň elektroenergetikasyny ...
Ýazylan wagty: 08 мая 2013 Ýazan Krassavchik
1 Okalan sany: 613 Jogaplar: 1
MERTLIK MEKDEBI.
     Ýola çykdy, ýola çykdy, garaşdy gelin,    Wah, o...
Ýazylan wagty: 07 мая 2013 Ýazan NEXTTM
2 Okalan sany: 595 Jogaplar: 2
«« « 611 612 613 614 615 617 618 619 620 621 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,21463 sek. ýüklenen baýt: 46507