Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Täze ýyl gutlagy......
31,12,12ýyl, Bu gün Bütin Dünýä ýurtlarynda hemme ynsanlary Täze ýyl baýramyny sabyrsyzlyk bilen garşylaýarlar.Şonuň bilen birlikde menem Hormatly Asuda watanymyzyň mähriban halky...
Ýazylan wagty: 31 декабря 2012 Ýazan Marala
66 Okalan sany: 46610 Jogaplar: 1
Ana­na­syň tä­ze görnüşi....
...
Ýazylan wagty: 31 декабря 2012 Ýazan Betman
31 Okalan sany: 912 Jogaplar: 1
“Jap­bak­lar”
Türk­men hal­ky­ny...
Ýazylan wagty: 29 декабря 2012 Ýazan Betman
32 Okalan sany: 3393 Jogaplar: 1
Gök ça­ýyň peý­da­sy
Gök ça­ýyň peý­da­sy...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
16 Okalan sany: 1270 Jogaplar: 1
Gö­zel­lik ter­bi­ýe­si....
Gö­zel­lik ter­bi­ýe­si­niň baş mak­sa­dy okuw­çy­la­ry dür­li ede­bi çeş­me­ler bi­...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
12 Okalan sany: 1432 Jogaplar: 1
Gyz-Gelin waspy................
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Marala
46 Okalan sany: 21553 Jogaplar: 1
Ma­ýyş­gak smart­fon­la­ry.......
...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
26 Okalan sany: 951 Jogaplar: 0
Braziliýanyň bäşinji birinjiligi we 2014-nji ýyl­da Bra­zi­li­ýa­da ge­çi­ril­jek fut­bol bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy­nyň mas­ko­ty­na “Fu­le­ko” (Fu­leco) di­ýen at go­ýul­dy.
Ki­çi fut­bol (fut­zal) bo­ýun­ça Taý­land­da ge­çi­ri­len Dün­ýä çem­pio­na­tyn­da Bra­zi­li­ýa­nyň ýy­gyn­dy­sy 5-nji ge­zek çem­pi­on­lyk ku­bo­gy­ny as­ma­na gö­ter­di.          ...
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman
32 Okalan sany: 1003 Jogaplar: 0
BÄRI GEL
             BÄRI GEL...
Ýazylan wagty: 27 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 860 Jogaplar: 0
Gar ýagýara gar ýagýar, ýagýar akja gar .......
Dostlar bu ýyl hakykatdanam köpleriň aýtmagyna görä gyş pasly bir azajyk sowuk bolmanam durmaz.Belki Gyşymyz gyşa meňzesin.Gyşymyz-gyş bolmasa, ýazymyz-ý...
Ýazylan wagty: 26 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 1576 Jogaplar: 0
Söýgi bir durmuşdyr aýrylmaz sensiz.....
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
3 Okalan sany: 951 Jogaplar: 1
Duýdansyz tormaz.....
Adamlardan ýaňa hyryn-dyky...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 825 Jogaplar: 1
LÄŞGE....
BIR GÜN BIRADAM  BAZARDAN L...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 901 Jogaplar: 2
Ýaraşar........
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Marala
2 Okalan sany: 803 Jogaplar: 1
Täze ýyl arzuwy......
Biz, nesip bolsa Täze ýyl baýramçykygyny şäheriň gözel ýerinde ýerleşýän Älem dünýäsin-de geçirmekçi, sebäbi. gözelligini özünde jemleýän  Älem dünýäsinde bezelen arçanyň boýy  37 metr bolup, çar ýana öwüşgin berýan dürli reňkli yşyklary hem uzakdan görenleri  haýrana galdyrýar. Şeýle-de hem ertekilerdäki ýaly owadan arçanyň daş töwereginde Aýaz-baba, garpamyk, çagalar, bäş welaýatymyzdan hem gelen aýdym-sazandarlar, wäşiler,artistlar we tans toparlary bilen gurnalan çykyşlary  biziň göwnümizi şatlandyrar. ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
2 Okalan sany: 822 Jogaplar: 2
Названы 50 лучших альбомов 2012 года
Известное американское музыкальное онлайн-издание Pitchfork опубликовало список "50 лучших альбомов 2012 года". ...
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Shutnick
2 Okalan sany: 838 Jogaplar: 1
Ýürek Söýgüsi....
...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 1156 Jogaplar: 0
"Desktop" üçin Gün bilen baglanyşykly suratlar...
Ýazylan wagty: 24 декабря 2012 Ýazan HEZRET
1 Okalan sany: 772 Jogaplar: 1
Garynja bilen pil.....
Garynja bilen pil suwa düşýän ekenler birden
Ýazylan wagty: 21 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 918 Jogaplar: 0
Taze Yylda......
Täze Ýylda.
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Betman
1 Okalan sany: 1170 Jogaplar: 3
«« « 665 666 667 668 669 671 672 673 674 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,73523 sek. ýüklenen baýt: 47634