Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Marynyň welaýat drama teatrynda belli destan özboluşly sahnalaşdyryldy
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
Birža täzelikleri
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Lebabyň sazly-drama teatrynyň döredijilik topary Daýahatyn hakynda kyssany sahnalaşdyrdy
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 30 Jogaplar: 0
“Türkmenistanyň senagaty” žurnalynyň ilkinji sany
“Türkmenistanyň senagaty” žurnalynyň ilkinji sanyHormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow habar beriş serişdeleriniň ähmiýetine ýokary baha berýär. Muňa ýurdumyzda pudaklaýyn gazetdir žurnallaryň sanynyň ýylsaýyn artmagy hem şaýatlyk edýär. ...
Ýazylan wagty: 09 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 72 Jogaplar: 0
GAZETIŇ BIR SANYNYŇ MEÝILNAMASY WE ONUŇ GEÇEN SAN BILEN ARABAGLANYŞYGY
GAZETIŇ BIR SANYNYŇ MEÝILNAMASY WE ONUŇ GEÇEN SAN BILEN ARABAGLANYŞYGY Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow işiň ähli ugurlarynda ...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Göreş wagtynda haýsy ýagdaýda pälwan öz deñagramlylygyny üýtgedýär
Göreş wagtynda haýsy ýagdaýda pälwan öz deñagramlylygyny üýtgedýär ? Deñagramlylyk üç görnüşlidir: durnukly, durnuksyz, tapawudy bolmadyk. Göreş wagty garşydaşlar tapawudy bolmad...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Menejeriñ wezipesi
Menejer şu aşakdakylary bilmeli: Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan döwletiniň içki we daşky syýasatyny, Türkmenistanyň Prezidenti Hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňe süren täze Ga...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Uçurymyň bilimi, başarnygy
Uçurymyň bilimi, başarnygy we endigi “Bedenterbiýe mugallymy” şu aşakdakylary bilmeli: Garaşsyz hem Bitarap Türkmenistan döwletiniň içki we daşky syýasatyny, Türkmenistanyň Prezid...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 32 Jogaplar: 0
Ýüpek Ýoly - Dostluk ýoly.
Ýüpek Ýoly - Dostluk ...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 75 Jogaplar: 0
Arzuw çagalar sagaldyş merkezi
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 31 Jogaplar: 0
Dünŷä Kubogy
Çem­pio­na 38 mil­li­on dol­lar ber­ler XXI Dün­ýä Ku­bo­gyn­da to­par­la­ra umu­my­lyk­da 400 mil­li­on dol­lar pul baý­ra­gy paý­la­nar. Bu mun­dan öň­ki Dün­ýä...
Ýazylan wagty: 08 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 69 Jogaplar: 0
Resmi aÿdym döredilÿår
Fut­bol bo­ýun­ça Dün­ýä Ku­bo­gy ýa­ry­şyn­da 1962-nji ýyl­dan bä­ri her çem­pio­nat üçin res­mi se­na ýa-da aý­dym dö­re­di­lip ge­lin­ýär. Kä­bir ýyl­lar­...
Ýazylan wagty: 07 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary
Ýazylan wagty: 07 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 53 Jogaplar: 0
Täze heýkeller toplumy Türkmenbaşy şäherine bezeg berer
Täze heýkeller toplumy Türkme...
Ýazylan wagty: 07 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 61 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinden
Ýazylan wagty: 06 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 57 Jogaplar: 0
ÝEŇIL ATLETIKA
ÝEŇIL ATLETIKA Ýeňil atletika bilen meşgullanýanlaryň sany sportuň beýleki görnüşleri bilen deňeşdireniňde ep-esli köpdür. Munuň hem özüne ýetesi sebäbi bar. Sportuň bu görnü...
Ýazylan wagty: 05 июля 2018 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 36 Jogaplar: 0
Sport hemmeler üçin
Sport hemmeler üçin hem deň zat. Birinjiden, sportuň adama hiç wagt zyýan getirmeýändigine salgylansa-ga, biz hakykatyň üstünden barýarys. Öz bedeninde maşk edeninde öz süňňüniň he...
Ýazylan wagty: 05 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
Güÿçlüleriñ bâsleşigi
Olimpiýa oýunlary – bu iň güýçlüleriň bäsleşigidir. Dört ýyldan bir gezek dünýä döwletleriniň iň güýçli türgenleri Ýer şarynyň haýsydyr bir şäherinde ýaryşýarlar. Dör...
Ýazylan wagty: 05 июля 2018 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärlerine
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Kazyýet edaralarynyň işgärlerine Hormatly kazyýet edaralarynyň işgärleri!...
Ýazylan wagty: 05 июля 2018 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 38 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13988 sek. ýüklenen baýt: 48046