Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

GÖZ BOZULMALARY.
Göz bozulmalaryny döredýän esasy sebäpler....
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 24 Jogaplar: 0
IBRAHIM TATLISES.
İbrahim Tatlıses hakynda... 
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 29 Jogaplar: 0
JOSE MUJICA.
Dünyanin in garyp Prezidenti... 
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
HOJA ÝUSUP BABA.
               HOJA ÝUSUP HEMEDANY 
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
GAHRYMANLAR ÖLMEÝÂRLER...
Gahrymanlar ölmeýärlär..
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 33 Jogaplar: 0
MAÑLAÝLY ADAM.
Dünýâde iñ mañlaýly adamKubanyñ Prezident...
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 21 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti arassa ganly ahalteke bedewleriniň katalogyny döredip başlamalydygyny tabşyrdy
Şu gün geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti ahalteke bedewleriniň katalogyny—olaryň gazanan üstünliklerini, gelip çykyşyny we beýleki maglumatlary görkezmek bilen, arassa ganly ahalteke bedewleriniň, dünýä atşynaslygynyň has görnükli wekilleriniň saýlama tohumlarynyň jikme-jik sanawyny düzüp, owadan hem-de esasly nesil daragtyny döredip başlamalydygy barada tabşyryk berdi. ...
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 22 Jogaplar: 0
15-16-njy martda Türkmenistanyň Prezidentiniň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi
 15-16-njy martda hormatly Prezidentimiziň Katar Döwletine döwlet sapary meýilleşdirildi. Özara bähbitli söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmek hem-de ynsanperwer gatnaşyklary, iki ýurduň we halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemmetaraplaýyn pugtalandyrmaga gönükdirilen medeniýet ulgamyndaky hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin uly kuwwatyň hem-de mümkinçilikleriň bar....
Ýazylan wagty: 11 марта 2017 Ýazan Drogba
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
TOM WE JERRI.
TOM we JERRY barada.....Tom w...
Ýazylan wagty: 10 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
GUDAUT ARMYTLARY.
       Gudaut armytlary / Hekaýa
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Mayichka
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
TARYHDA YZ GOÝAN ZENANLAR.
     Taryhda yz goýan birnäçe beýik zenanlar we olaryñ iñ meşhur sözleri
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
nji martda “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäresi geçirildi
Şu gün Söwda-senagat edarasynyň maslahatlar zalynda Garaşsyz Watanymyzyň şöhratly zenanlarynyň hormatyna Türkmenistanda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününe bagyşlanylan dabara geçirildi. Onda Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, “Ene mähri” diýen hormatly ada mynasyp bolan eneler sarpalanyldy. ...
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
çagaly maşgalalara döwlet Baştutanymyz adyndan täze öýleriň açarlary gowşuryldy
Aşgabatda Halkara zenanlar güni mynasybetli dabaraly çäreler geçirildi, olara Mejlisiň, ministrlikleriň we pudak edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Çäreleriň çäklerinde döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça sekiz we ondan hem köp perzendi dünýä inderen we terbiýeläp ýetişdiren, Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen “Ene mähri” diýen hormatly atlara mynasyp bolan eneleri sarpalamak çäreleri guraldy, köp çagaly maşgalalara ähli amatlyklary bolan täze öýleriň açarlary gowşuryldy. ...
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Drogba
0 Okalan sany: 17 Jogaplar: 0
DEGIŞMELER
Wiii Yadymada dusenok duyn nam ucin ++++ az diysem duyn gyzlar soygulileri bilen basagaydyra!!!???
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 43 Jogaplar: 0
Gürleýän guýy.
Gürleýän guýy.
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
Туркменистан и Федеративная Республика Германия отметили 25-летие установления дипотношений
Туркменистан и Федеративная Республика Германия отметили 25-летие установления дипотношенийЧрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германии в Туркменистане Маргрет Мария Уббер вручила в Министерстве иностранных дел Туркменистана письменное поздравительное послание Федерального министра иностранных дел Федеративной Республики Германии Зигмара Габриэля по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Федеративной Республикой Германии, сообщает сайт внешнеполитической ведомства....
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 20 Jogaplar: 0
В Ашхабаде открылась выставка живописных и декоративно-прикладных работ туркменских художниц
В Ашхабаде открылась выставка живописных и декоративно-прикладных работ туркменских художницВ Музее изобразительных искусств открылась выставка живописных и декоративно-прикладных работ туркменских художниц....
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 23 Jogaplar: 0
ĞÖRER GÖZÜÑ GYMMATY.
GÖRER GÖZÜÑ GYMMATY.Şu günki günlerde kompýuter biziň durmuşymyza doly ornaşdy. Şol se...
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 18 Jogaplar: 0
FITNES-SAGLYK ÇEŞMESI.
FITNES — SAGLYGYÑ ÇEŞMESI. 
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 39 Jogaplar: 0
MORFOFUNKSIONAL AÝRATYNLYKLARY.
Kiçi ýaşly mekdep okuwçylarynyň morfofunksional aýratynlyklary....
Ýazylan wagty: 09 марта 2017 Ýazan Mayichka
1 Okalan sany: 12 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,15195 sek. ýüklenen baýt: 49706