Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

ÝERIŇ DILINI TAPAN DAÝHAN
ÝERIŇ  DILINI   TAPAN  DAÝHAN
Ýazylan wagty: 03 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 201 Jogaplar: 0
BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY
BEREKETLI EKINIŇ BOL HASYLY
Ýazylan wagty: 03 декабря 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 196 Jogaplar: 0
Agyr atletika boýunça Türkmenistanyň açyk çempionaty: Meredow, Rejebow, Annaberdiýew we Toýçyýew hem çempion!
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 254 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara sergä gatnaşyjylara Gutlag iberdi
Türkmenistanyň Prezidenti Bitaraplygyň 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara sergä gatna...
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 206 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady
Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan 12 günlük sergi öz işine başlady
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 276 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramçylygyna bagyşlanan halkara serginiň geçiş tertibi
Türkmenistanyň Bitaraplyk baýramçyl...
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 267 Jogaplar: 0
Aşgabatda türkmen Bitaraplygynyň daşary söwda gatnaşyklaryna täsiri dogrusynda maslahat geçirildi
Aşgabatda türkmen Bitaraplygynyň da...
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 198 Jogaplar: 0
Aşgabatda türkmen Bitaraplygynyň daşary söwda gatnaşyklaryna täsiri dogrusynda maslahat geçirildi
Ýazylan wagty: 02 декабря 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 201 Jogaplar: 0
“Romanyň” türgenleşik bazasynda Ikinji jahan urşundan galan snarýadlar tapyldy
“Romanyň” türgenleşik bazasynda ...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 267 Jogaplar: 0
Maýk Taýson — Roý Jons söweşiniň netijesi
...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2020 Ýazan NEXTTM
0 Okalan sany: 298 Jogaplar: 0
Türkmenistanyň futbol çempionaty tamamlandy
28-nji tapgyryň duşuşyklary bilen ýurdumyzyň futbol çempionatynyň nobatdakysynyň jemi jemlenildi. Geçirilen bu tapgyrda “Nebitçiden” 2:0 hasabynda üstün çykan “Altyn Asyr” topa...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 292 Jogaplar: 0
“Ahal” toparyna futbol çempionatymyzyň kümüş medaly gowşuryldy
Ýurdumyzyň futbol çempionatynyň jemi boýunça ikinji orna mynasyp bolan “Ahal” toparynyň sylaglanyş dabarasy geçirildi. Bu dabara 28-nji tapgyryň çäginde “Ahal” bilen “Aşgabat”...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 266 Jogaplar: 0
“Şagadam” toparyna bürünç medal gowşuryldy
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda ýurdumyzyň futbol çempionatyny üçünji hatarda tamamlan Türkmenbaşy şäheriniň “Şagadam” toparyna bürünç melal g...
Ýazylan wagty: 30 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 246 Jogaplar: 0
«МIR» DÖWLETARA TELERADIOKOMPANIÝASYNYŇ ÝOLBAŞÇYLARY BILEN DUŞUŞYK
2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Mir» Döwletara teleradiokompaniýasynyň Başlygy R.Batyrşin bilen du...
Ýazylan wagty: 24 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 209 Jogaplar: 0
TÜRKMENISTAN ŽENEWADA GEÇIRILÝÄN OWGANYSTAN BOÝUNÇA ÝOKARY DEREJELI MASLAHATA GATNAŞÝAR
2020-nji ýylyň 23-nji noýabrynda Ženewada Owganystan boýunça ýokary derejeli iki günlük maslahat öz işine başlady. Ol onlaýn görnüşinde Owganystan Yslam Respublikasynyň we Finlýandi...
Ýazylan wagty: 24 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 221 Jogaplar: 0
Futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň 27-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminleri bellenildi
Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi 25-nji noýabrda geçirilýän futbol çempionatymyzyň 27-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi. 27-nji tapgyryň ...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 264 Jogaplar: 0
Ýeñijilere baýraklar gowşuryldy
21-nji noýabrda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 26-njy tapgyryň duşuşyklary geçirildi. Paýtagtymyzda geçirilen duşuşykda çempionatymyzyň tamamlanmagyna üç tapgyr galanda bassyr ýedin...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 252 Jogaplar: 0
Ýokary liga wekilçilik edýän toparlaryň bäşisi AFK-nyň ygtyýarnamasyny üstünlikli geçdiler
Futbol boýunça Türkmenistanyň Ýokary ligasynda çykyş edýän toparlaryň bäşisi – “Köpetdag”, “Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam” hem-de “Merw” toparlary AFK-nyň Çempion...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 272 Jogaplar: 0
GÖZEL YMARATLARYŇ USSATLARY
...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 197 Jogaplar: 0
GREK — RIM GÖREŞINiŇ ÝEŇIJILERI
GREK — RIM  GÖREŞINiŇ  ÝEŇIJILERI...
Ýazylan wagty: 23 ноября 2020 Ýazan Merwww
0 Okalan sany: 222 Jogaplar: 0
«« « 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 » »»

О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,20505 sek. ýüklenen baýt: 49289