Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
ADATY DÄL ÝARYŞLAR
Ýazylan wagty: 09 февраля 2019 Ýazan Mayichka
ADATY DÄL ÝARYŞLAR Traktorlarda ýaryşylýan Bizon-Trek-Şou. “Bizan-Trek-Şou” – oba hojalyk işgärleriniň ýaryşydyr. Traktor ýaryşyna gatnaşyjy sürüjileriň aglaba bölegi tejribeli sürüjilerdir. Her bir ýaryşa hojalyklaryň köpüsi öz mehanizatorlaryny goýýarlar. Ilkinji gezek oňa gatnaşdyryjylar üç traktorçyny-da goýup bilýärler. Traktor ýaryşy Geçilmeli umumy aralyk 10 km-den geçýär, onuň dowamynda mehanizatorlar tizlik hereketleri bilen birlikde traktory sürmekligiň çylşyrymly alamatlaryny-da (elementlerini-de) görkezýärler. Ýeňiş gazanmak üçin diňe bir ussatlyk ýeterlik bolmaýar. Traktorlaryň ýaryşyna taýýarlyk ýylyň dowamynda amala aşyrylýar. Ýaryşyň düzgünnamasynda hiç hili tehniki çäklendirmeler göz öňüne tutulmaýar. Kimsi adaty däl dwigatel bilen maşyny güýçlendirýär, kimsi sowadyjy ajaýyp ulgamyň hasabyna artykmaçlyk gazanýar. Sürüjiler onuň dekoratiw bölegine aýratyn üns berýärler we garşydaşyny haýbatly gorkuzmak üçin mekirligiň we hilegärligiň ähli mümkinçiliklerini ulanýarlar.
Okalan sany: 79   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07271 sek. ýüklenen baýt: 29099