Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Saýtyň adminine sorag? We başga-da özüne göwni ýetýän agzalar okap bilerler)))
Ýazylan wagty: 07 апреля 2019 Ýazan Themug
Saýtyňyz gowy saýt çalt açylýar!!

* Geljekde näme maksadyňyz bar saýt bilen baglanyňykly?
* Saýt haýsy hostingde otyr?
* Saýtyň girdejisi nähilek ýagdaýda bolup geçýär(şu saýtyň)?
* Saýt haýsy CMS - da otyr?
* Saýtda size DDOS atakalar bolup geçdimi?
* 1 Günde saýta girýän adamlaryň sany näçe?
* Siziň esasy işiňiz saýtmy ýa saýt siziň hobbiňiz?
* Saýty SEO optimizaçiýa etýänizmi?

* Bellik: Saýtyň admini siz bu soraglara jogap bermänem bilýäňiz. Size hiç hili agressiw ýagdaý bildiremok)). Bu maksatlar meniň öz şahsy bilesi gelijiligimdir belki başga-da agzalara ýa-da täze gelip gidýänlere görkezme bolar.

Eger-de soragyňyz ýüze çyksa admin@themug.ru
Okalan sany: 356   Jogaplar: ( 2 )

Mayichka
07 апреля 2019

Berlen soraglaryñ jogaby bizi hem gyzyklandyrÿar. Admin haçan jogap ÿazarka?

Themug
07 апреля 2019

Mayichka sizem nexttm saytda hacandan bari agza bolup gelyaniz?http://nexttm.com/X/smiles/blush.gif Siz hem birnace mowzuk yazyan aktiw ulanynyjy ekeniniz.http://nexttm.com/X/smiles/smile.gif


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05786 sek. ýüklenen baýt: 30403