Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Özleşdirmegiň hakyky maglumatlarynyň esasynda gaz alnylyşyny prognozirlemek
Ýazylan wagty: 14 апреля 2019 Ýazan Mayichka
Özleşdirmegiň hakyky maglumatlarynyň esasynda gaz alnylyşyny prognozirlemek
Işleriň arasynda gaz alnyş koeffisiýentiniň gutarnykly ululyklarynyň ojaklaryň burnäçe ululyklarynyň jemine (gatlagyň başlangyç basyşy, ýerleşme çuňlugy, öýjüklilik koeffisiýenti, geçirjilik, gaý doýgunlylyk koeffisiýentleri we beýlekler) dürli özara baglanşykly gatnaşygynyň hödürlenmeginde şeýle işlere duşulýar. Emma gaz alnyşynyň diňe önümli gatlagyň ululyklaryna bolmam, eýsem ykdysady we beýlegi ýagdaýlaryň köp tehnologiki çözüwiniň jemine eýe bolýan bitewi görkezjisi bar. Şonuň üçin özleşdirmeginiň gaz alnyş juda gümürtik bahasy üçin şeýle formulalar ulanylýar.
Onuň bilen bilelikde ojakdan gaz alnyş koeffisiýentiniň ululyklaryny ynamly prognozirlemek üçin mümkinçiligi bolýar. Bu maksat üçin geçen ýyllardaky özleşdirmegiň hakyky maglumatyň esasynda gazyň ýyllyk çykarlyşynyň jemlenme çykarylyşyna baglanşygyny Q(t) = f(Q aln (t)) gurmak hödürlenilýär.
Eger bu baglanşygyň ählisi uly we absissa okuna egrelmegi uly bolsa, onda ol şeýle bellik üçin (9.2 sur. serediň) )gerekliligiň ählisi uly saklanýar. Gaz alnyşynyň peýdaly ululygyna ulanylýan baglanşyk Q(t) = f (Q aln (t)) boýunça gaz alnyşyň garaşylýan gutarnykly koeffisiýentini tapmaga, oňa laýyk gelýän jellenen gaz çykarlyşyny bellemek mümkin
Okalan sany: 45   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,13703 sek. ýüklenen baýt: 29665