Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Azyk üpjünçiligine uly goşant
Ýazylan wagty: 14 мая 2019 Ýazan Mekanjan
Azyk üpjünçiligine uly goşant

Milli ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň biri bolan Oba hojalyk pudagynda amala aşyrylýan döwrebap özgertmeler bu günki gün güneşli diýarymyzyň ekerançy kärendeçilerini bol hasyl ýetişdirmek ugrunda alyp barýan işlerine has oýlanşykly hem jogapkärçilikli çemeleşmäge borçly edýär. Bu ýazylanlar bolsa şu günler Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň kärendeçileridir telekeçileriniň ekin meýdanlarynda ilatyň gündelik isleg bildirýän azyk önümleriniň biri bolan ýeralmasyny öz wagtynda hem talaba laýyk ýetişdirmek ugrunda alyp barýan netijeli işlerinden hem aýdyň görünýär. Welaýatyň Kaka etrabynyň Bereket daýhan birleşiginiň işine ussat kärendeçileridir telekeçileri şu ýylda esasy azyk ekinleriniň biri bolan ýeralmanyň bitginli hem bereketli hasylyny ýetişdirip ilkinjileriň hatarynda ony ýygnamak işlerini talaba laýyk hem ýokary hilli alyp barýarlar.

Okalan sany: 67   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05428 sek. ýüklenen baýt: 30323