Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Täze ýylyň şat toýy bolmaz onuň deň taýy GUTLAG....
Ýazylan wagty: 19 декабря 2012 Ýazan Betman

                                                           TÄZE ÝYLYŇYZ gutly bolsun!
Mähriban watandaşlar siziň hemmäňizi ýetip gelýän TÄZE ÝYL baýramçylygy bilen gutlaýaryn!
Gutlamak bilen siziň her biriňiziň abadan ojaklaryňyzda egsilmez bagt,yrsgal,döwlelilik,jan saglyk hem-de siziň maşgala agzybirligiňize uzak ömür diliýärin,öňki ýyllar ýaly Täze 2013 ýylyň bosagasyndan hemmämiz bilelikde agzybir şadyýanlykda garşylamak miýestler etsin.  Goý beýik alla Garaşsyz Baky Bitarap Türkmenistan Watanymyzy we mähriban halkymyzy öz penasynda sag-aman saklasyn!

 


Täze ýylyň täze güni täzeden bolsun tutumlaryňyz Teňňaňiz köpelip Manat bolsun, Manadyňyz Dollar bolsun,dollaryňyz Ýewro bolsun, iň bolmanda saçaklarymyz doly bolsun täze ýylda.

Okalan sany: 867   Jogaplar: ( 2 )

marala
19 декабря 2012

dance Kop sag bol aydanlaryn gelsin sizem gutlayas. tuweleme onertiledin gutlap.good

permann
20 декабря 2012

sagbol .....drinkssaglyk bolsun :)


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05531 sek. ýüklenen baýt: 31677