Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Bu gün ýene seni göresim gelip,
Ýazylan wagty: 21 сентября 2013 Ýazan Marala

Bu gün ýene seni göresim gelip, 
Telim gezek penjireden garadym.
Sen hakda köp zatlar bilesim gelip,
Hyýalymda senden köp zat soradym.

İñ bolman bir gezek ýüzüme bakyp,
Duysadyñ sõýgümi gözümden okap,
Şonda menem seniñ yüzüñe bakyp,
Duýardym söygüñi gözüñden okap.

Kiçijik ýüregim gursaga sygman,
Seniñ gözel keşbiñ ýadyma salýar.
Birdenem ýüregim gursakda urman,
Ele galam berip, ýürek joş al

ar.
Okalan sany: 359   Jogaplar: ( 1 )

Sasoltan
21 сентября 2013

Jorajan sen diňe söýgi bilen ýaşaýaň. Berekella hemişe söý, söýül.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06131 sek. ýüklenen baýt: 32832