Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Maldarçylyk toplumyndaky işler
Ýazylan wagty: 15 мая 2019 Ýazan Mekanjan
Maldarçylyk toplumyndaky işler

Ýurdumyzda gazanylýan ösüşler Halk hojalygynyň ähli pudaklary bilen bir hatarda Oba senagat toplumynda bar bolan edara kärhanalar, önümçilik toplumlaram mynasyp goşant goşýarlar. Bu babatda ýurdumyzyň maldarlarynyň gazanýan netijeleri hem guwandyrjydyr. Maldarlar mallaryň baş sanyny artdyrmaklyga olardan alynýan önümleriň mukdaryny köpeltmeklige aýratyn üns berýärler. Ony pudakda alnyp barylýan göreldeli  işleriň mysalynda aýdyň görmek bolýar. Daşoguz welaýatynyň Nyýazow adyndaky etrabyň çäginde ýerleşýän maldarçylyk toplumynda durmuşa geçirilýän işler munuň aýdyň mysalydyr. Bu ýerde döredilen şertler ulgamda işlemegiň täze tejribesine badalga berilýänligini aýdyň görkezýär. Ähli işleriň häzirki zaman usullary arkaly amala aşyrylmagy ýörite bellenilmäge degişlidir. Bu ýerde öndürilýän et we süýt önümleriniň ilat arasynda ýokary islegden peýdalanýanlygyny aýratyn bellemek bolar.

Okalan sany: 71   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06176 sek. ýüklenen baýt: 30347