Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Regata ýaryšy bilen bašlanýar
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
Londonyň “aýratyn möwsüm” diýip atlandyrylýan sport oýunlary her ýazda Temze derýasynda iki sany gadymy bäsdeş uniwersitetleriň arasynda regata (kürekli, ýelkenli, motorly gämilerde geçirilýän uly ýaryş) ýaryşy bilen başlanýar. Bu däp britan halkynyň milli buýsanjy hasaplanýar, munuň esasynda iki sany talyp : Çarlz Meriweýl (Kembridj) we Çarlz Wordsuortyň (Oksford) gaýyk küreklemekde ýaryşmaklygy ýatyr. Olaryň hersi öz topardaşlaryndan ybarat bolan sekiz adamly topar döredipdirler. Ilkinji resmi çagyryş Kembridj uniwersitetinden bolupdyr, ýöne Oksford ýeňiji bolan. 7 ýyldan soň Kembridj aryny alýar. Hut, ar almak ideýasy hem bu däbiň esasyna goýulandyr: ýaryşyň geçiriljek gününi ozalky utulan komandanyň kapitany belleýär.
Okalan sany: 70   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09523 sek. ýüklenen baýt: 29161