Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
36 sagat dowam eden futbol oýny
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
Futbol oýnunyň muşdaklarynyň köpüsine 90 minut gaty az bolup görünýär. Güýçli futbolistler bir sutkadan artyk hem oýnap bilýärler. Šunluk bilen, şu güne çenli iň uzak dowam eden oýun Beýik Britaniýada Bristol futbol akademiýasynyň komandasy bilen “Lids Bedžers “ komandasynyň arasynda 2009-njy ýylyň 11-12 aprelinde geçirilen futbol hasaplanýar. Bu oýun 36 sagat dowam edip Lidsiň 285-255 hasapda ýeňmegi bilen gutarýar. Oýunda aýratyn tapawutlananlaryň biri Lidsiň hüjümçisi Adam Makfidir, ol 75 gol saldy.
Her toparda 18 oýunçy bardy, olaryň hersi takmynan 18 sagat oynady. Hasaplamalara görä oýunçylar bu oýunyň dowamynda ortaça 70 km ylgapdyrlar.
Okalan sany: 80   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07463 sek. ýüklenen baýt: 29083