Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Čalt badalgadan ylgamak
Ýazylan wagty: 26 мая 2019 Ýazan Mayichka
Birinji häzirki zaman Olimpia oýunlarynda amerikan sprinteri Tom Býork ýeke täk pes start ulanan sprinter hasaplanýar. Köplenç ol şu usul bilen 100 we 400 metrlik aralyklarda ýeňiş gazanypdyr we 1896 ýylda ikinji gezek Olimpia oýunlarynyň çempiony bolýar. Mundan ozal ylgawçylar gysga aralyklarada beýik startdan başlar ekenler. Ýöne pes startdan başlamak pikiri Býorka däl-de başga bir amerikala, ýagny Çarlz Şerillä degişlidir, ol 1888 ýylda bu usuly ulanypdy. Awstraliýa syýahat edip ýörkäler Şerill we onuň tälimçisi üýgeşik bir ýagdaýy synlaýarlar: kenguru bökmezinden ozal boldygyça ýere egilýär we birden göwresini galdyryp bökýär. Beýle çalt start haýwanada, sprinterede gysga aralykda birnäçe pursat ýeňmäge mümkinçilik berýär.
Okalan sany: 57   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07533 sek. ýüklenen baýt: 29154