Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Taze Yylda......
Ýazylan wagty: 20 декабря 2012 Ýazan Betman

Täze Ýylda.
   Täze ýylda paý alyň siz, 
        Hemme zatlaň tazesinden.
      Ýöne täzeden-täze ylgap, 
            Mahrum bolmaň könesinden.
 
   Erkek täze aýal gözlap,
   Ynjytmasyn öz ýaryny. 
           Goňşylar, täze goňsy gözläp,
    Taşlamasyn goňşusyny.

      Şahyr täze nysak gözläp,
Unutmasyn konesin. 
               Ogul-gyz täze «hasap» gözläp, 
     Aglatmasyn ene-atasyn.

 Işçiler täze iş gözläp,
            önkije ýerlerini dargatmasyn, 
       Ýigit täze magşuk gözläp,
      Başgasyna gargatmasyn.

         Gyzlar täze koýnek gözläp, 
    Taşlamasyn düýnkisini.
     Aýal täze erkek gözläp, 
 Taşlamasyn öňküsin.
 
       Dostlar täze dost gözläp,
            Ýüz sowmasyn könesdinden.
       Täze zat hem oňat welin,
    Aýlanaýyn könesinden.


Okalan sany: 849   Jogaplar: ( 3 )

HEZRET
21 декабря 2012

http://smayliki.ru/smilie-976362087.html

HEZRET
21 декабря 2012

<a target="_blank" href="http://smayliki.ru/smilie-976362087.html"><img src="http://s17.rimg.info/0353201e1f5f3f9b5a8c2a8d345d7a47.gif" ></a>

HEZRET
21 декабря 2012


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05728 sek. ýüklenen baýt: 34044