Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Welosipediň energiýasy
Ýazylan wagty: 09 июня 2019 Ýazan Mayichka
Welosipediň energiýasy
Welosiped – haçah-da bolsa bir wagt oýlanyp tapylan maşynlaryň
iň beýigi bolsa gerek. Welosiped diňe adam energiýasyny ulanyp
hereket edýär we ol adam saglygy we daşky gurşaw üçin juda
peýdalydyr. Mundan başga-da adam güýjüniň, ýagny energiýasy
diňe welosiped üçin ulanylman, eýsem maşynlaryň beýleki
görnüşlerini hereketlendirmek üçin ulanylyp bilner.
Käbir maşynlar welosipediň
adam energiýasynyň hasabyna
hereketlendirilýär.
Welosipede batareýleriň birikdirilmegi
çyrany ýakyp, telewizory we beýleki
maşynlary işledip biler.
Okalan sany: 122   Jogaplar: ( 1 )

Mayichka
09 июня 2019

Aýallar öz baglarynda ösýän aloe weradan şampun öndürmek üçin blenderleri işledip biljek welosipedi soraýardy. Şampun öndürmekden alan girdejileriniň hasabyna olar öz maşgalasyny ekleýärler, öz şäherlerindäki tokaý toplumlaryny dikeltmek boýunça taslamany maliýeleşdirýärler. Beýleki bir topar bugdaý degirmenini işletjek welosipedi sorady. Olar ýerli ilata arzan bahadan satmak üçin iým taýýarlamak maksady bilen dänäni üwejek degirmeni ulanýar. Adamlar ähli ýerde welosipediň energiýasyndan peýdalanmagyň döredijilikli ýollaryny tapdy.


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07530 sek. ýüklenen baýt: 30165