Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirilýär
Ýazylan wagty: 10 июля 2019 Ýazan Mayichka
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirilýär
2019-njy ýylyň 9-16-njy iýuly aralygynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Medeniýet günleri geçirilýär. Medeniýet günleri Türkiýe Respublikasynyň Siwas we Erzurum şäherlerinde uly üstünlik bilen başlandy. Bu çäräni Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi gurnaýar. Çäräniň çäklerinde bu gadymy şäheriň ýaşaýjylaryna we myhmanlaryna türkmen sungatynyň dürli ugurlary bilen tanyşmaga mümkinçilik döreden çäreleriň birnäçesi gurnalýar. Türkiýäniň gadymy şäherleri Siwas we Erzurumda geçirilýän medeni çäreleriň maksatnamasynda dürli taryhy döwürleriň özboluşly birleşigini alamatlandyrýar. Türkmenistanyň sungat ussatlarynyň konsertleri, artistlerimiziň sahna oýunlary gurnalýar.
Okalan sany: 25   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12589 sek. ýüklenen baýt: 29385