Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Zubrýonok» çagalar sagaldyş merkezinde dynç alyşda boldular
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan Mayichka
Türkmenistanly mekdep okuwçylarynyň 30-
sy Belarusuň «Zubrýonok» çagalar sagaldyş
merkezinde iki hepdelik dynç alyşda boldular.
«Zubrýonok» çagalar sagaldyş merkeziniň iş­
gärleri tarapyndan Türkmenistanyň mekdep
okuwçylary üçin giň gerimli medeni-dynç alyş
hem-de sport çäreleri guraldy. Çagalar Belaru­
suň taryhy ýerlerine we gözel künjeklerine aýla­
nyp gördüler.
Mälim bolşy ýaly, türkmen okuwçylary bu
dynç alyş-sagaldyş merkezine 2016-njy ýyl­
dan bäri yzygiderli ugradylýar. Munuň özi iki
ýurduň arasyndaky ynsanperwer ulgam bo­
ýunça gatnaşyklary ösdürmekde aýratyn äh­
miýetlidir.
Okalan sany: 32   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05926 sek. ýüklenen baýt: 29229