Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Täze ýyl arzuwy......
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman

Biz, nesip bolsa Täze ýyl baýramçykygyny şäheriň gözel ýerinde ýerleşýän Älem dünýäsin-de geçirmekçi, sebäbi. gözelligini özünde jemleýän  Älem dünýäsinde bezelen arçanyň boýy  37 metr bolup, çar ýana öwüşgin berýan dürli reňkli yşyklary hem uzakdan görenleri  haýrana galdyrýar. Şeýle-de hem ertekilerdäki ýaly owadan arçanyň daş töwereginde Aýaz-baba, garpamyk, çagalar, bäş welaýatymyzdan hem gelen aýdym-sazandarlar, wäşiler,artistlar we tans toparlary bilen gurnalan çykyşlary  biziň göwnümizi şatlandyrar. 

Ýetip gelen Täze Ýyly biziň hemmämize düşümly ýyl bolsun!


Okalan sany: 546   Jogaplar: ( 2 )

marala
25 декабря 2012

 Howwa bizem gidip gördik gaty owadan bezelipdir,a biz bolsa şäherde hemmesine-de barmakçy ( Älem,Ylham,Sirka) we.ş.m...good

Betman
25 декабря 2012

Dogry pikir bizem ertir şäheriň başga ýerlerini aýlanyp görmekçi Täze ýyl baýramçylygy bir hepde dowam edýar şonuň üçin aýlanmaga gowy ýerler känmusic


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08094 sek. ýüklenen baýt: 35412