Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Täze mebel önümçilik kärhanasy işe girizildi
Ýazylan wagty: 11 июля 2019 Ýazan NEXTTM


Täze mebel önümçilik kärhanasy işe girizildi
 
Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat zolagynda döwrebap mebel önümçilik kärhanasy açylyp, ulanylmaga berildi. “Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan “Nurana Türkmen” hojalyk jemgyýetine degişli bolan täze kärhananyň açylyş dabarasyna köp sanly mähelle ýygnandy. Dabara gatnaşyjylaryň arasynda welaýat we  etrap häkimlikleriniň ýolbaşçylary, Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlary, welaýatyň edara-kärhanalarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik  guramalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary, il sylagly ýaşulular, mährem eneler we ýaşlaryň uly topary bar. 

Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda maýa goýum taslamalarynyň birnäçesi üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ak bugdaý etrabynyň çäginde dabaraly ýagdaýda açylýan häzirki zaman  mebel önümçilik kärhanasy hem şeýle taslamalaryň biridir. Bu kärhana Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmasy esasynda guruldy. Bu ýerde ýokary hilli mebelleri we gapylary öndürmäge giň mümkinçilikler göz öňüne tutulypdyr.

Täze kärhananyň önümçilik bölümlerinde Germaniýa, Awstriýa, Türkiýe ýaly döwletlerde öndürilen iň kämil enjamlar  oturdylypdyr. Bu enjamlar  dünýä talaplaryna laýyk gelýän ýokary hilli mebelleri, şol sanda aşhana mebellerini, ýaşaýyş jaýlar we edara binalary üçin gapylary öndürmäge mümkinçilik berýär. Ýeri gelende, kärhananyň doly güýjünde işe girizilmegi bilen, bu ýerde her ýylda dürli görnüşli, ýokary hilli gapylaryň 40 müňüsiniň, aşhana mebelleriniň 12 müň toplumynyň öndüriljekdigini bellemek gerek. Şeýlelikde, raýatlaryň 125-si üçin iş orunlary dörär.  

Okalan sany: 413   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07197 sek. ýüklenen baýt: 31261