Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Duýdansyz tormaz.....
Ýazylan wagty: 25 декабря 2012 Ýazan Betman
Adamlardan ýaňa hyryn-dykyn awtobus sürip barýan sürüji duýansyz tormaz berýär. Bir ýaş gelin gyssanjyna ýanynda duran ýaşulynyň sakalyndan berk çekip ýapyşýar. Birinji duralga gelýär, Gelin ýaşulyň sakalyny göýberenok, ikinji duralga gelýär, Gelniň azaryna-da däl, ýaşulyň sakalyny goýberenokmyş. Ýaňky ýaşuly ahyry muňa çydaman: -Aý, gelin! Sakalymy göýberseňizlee!!!
 – diýýär. Gelin bolsa gözüni elek- çelek edip: - ýaşuly näme,  Eýýäm düşjek bolýaňyzmy?
Okalan sany: 572   Jogaplar: ( 1 )

marala
25 декабря 2012

good


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05767 sek. ýüklenen baýt: 30362