Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Didar Durdyýew: «Milli ýygyndyda ähli zat ýerbe-ýer»
Ýazylan wagty: 05 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Didar Durdyýew: «Milli ýygyndyda ähli zat ýerbe-ýer»
Didar Durdyýew: «Milli ýygyndyda ähli zat ýerbe-ýer»
Dünýä çempionaty ― 2022-niň saýlama tapgyrynyň ilkinji duşuşygynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň wekilleri Dubaýdaky janköýerleri bilen duşuşdylar. Bu ýerde geçirilen gürrüňdeşlikde milli ýygyndymyzyň hüjümçisi Didar Durdyýew duşuşyk baradaky pikirlerini şeýle beýan etdi:

«Milli ýygyndymyzda ähli zat ýerbe-ýer. Biz esasy türgenleşiklerimizi birinji duşuşyga gönükdirdik. Ýaryşa ýeňiş bilen başlap, janköýerlerimizi begendirjekdigimize ynanýaryn. Duşuşykda Şri-Lankadan üstün çykyp bilmek üçin ähli güýjümizi orta goýarys. Iň esasysy ― ýeňiş bilen başlamak”.

Baş tälimçi Ante Mişe, kapitan Arslanmyrat Amanow hem-de hüjümçi Didar Durdyýew bilen geçirilen doly söhbetdeşlik «Türkmenportalyň» YouTubedäki kanalynda elýeterlidir.
Okalan sany: 59   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,12995 sek. ýüklenen baýt: 29980