Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Bilip goýuň
Ýazylan wagty: 06 сентября 2019 Ýazan Mayichka
Dünýädäki ähli adamlar alty müňden gowrak dillerde gürleşýärler.
***
UNESKO-nyň bellemegine görä, gynansak hem dünýädäki alty müňden gowrak dilleriň iki müň bäş ýüzüsi ýok bolmak howpuny başdan geçirýärler.
***
BMG-niň resmi dilleriniň hataryna iňlis, arap, ispan, hytaý, rus we fransuz dilleri girýär.
***
Ekizleriň 40 göterimden gowragy gepleşmegiň dürli görnüşlerini döredýärler. Bu hadysa kriptofaziýa diýilýär.
***
Ekskimos dilinde gary atlandyrmak üçin ýigrimiden gowrak söz bar.
***
Halkara dili hökmünde emeli döredilen esperanto dilini 1887-nji ýylda warşawaly lukman L.Zamengof döredýär.
***
Sahara dünýäde iň uly çölleriň biri bolup durýar. Geň tarapy «Sahara» arap dilinde çöl diýmegi aňladýar.
Okalan sany: 64   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07048 sek. ýüklenen baýt: 29110