Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Türkmenistan BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisine gatnaşar
Ýazylan wagty: 07 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Türkmenistan BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisine gatnaşar
    Türkmenistan BMG-nyň Baş Assambleýasynyň 74-nji mejlisine gatnaşar
   17-nji sentýabrda Bütindünýä forumynyň Gün tertibine syýasy, ykdysady we ynsanperwer häsiýetli meseleleriň ençemesi giriziler. “Watan” habarlar gepleşiginiň (06.09.2019) habar bermegine görä, nobatdaky mejlisde Bitarap Türkmenistan daşary syýasat strategiýasynyň 2017 – 2022-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna hem-de Türkmenistanyň Prezidentiniň halkara başlangyçlaryndan ugur alnyp, işlenip taýýarlanan başlangyçlar bilen çykyş eder. Howpsuzlygy we durnuklylygy pugtalandyrmak bu babatda örän möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Mundan başga-da, forumda Türkmenistan tarapyndan geljek ýylyň dekabrynda parahatçylyk, howpsuzlyk we ösüş boýunça halkara maslahatyny geçirmek teklibi bilen çykyş eder. Başga-da birnäçe teklipler öňe sürlüp, olar ýurduň halkara başlangyçlaryna laýyklykda işlenip düzdi.
Okalan sany: 71   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06459 sek. ýüklenen baýt: 29690