Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy
Ýazylan wagty: 16 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy
   Ýylyň sekiz aýynda Türkmenistanda jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artdy
Geçen hepdäniň anna gününde ― 13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Ministrler Kabinetiniň şu ýylyň 8 aýynyň netijesine bagyşlanan  mejlisi geçirildi. Mejlisde wise-premýer G.Myradowyň hem hasabat berşi ýaly, ähli ministrlikler we pudak edaralary boýunça geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 6,8 göterim artyp, ykdysadyýetiň pudaklarynda ýokary önümçilik netijeleri gazanyldy.

Şu ýylyň sekiz aýynda, 2018-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, bölek-satuw haryt dolanyşygy 19,1 göterim artdy, daşary söwda dolanyşygynyň möçberi bolsa 1,2 göterim ýokarlandy.

Ýurdumyzyň iri hem-de orta kärhanalarynda ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne görä, 9,6 göterim ýokarlandy.  
Okalan sany: 43   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06513 sek. ýüklenen baýt: 30160