Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Gar ýagýara gar ýagýar, ýagýar akja gar .......
Ýazylan wagty: 26 декабря 2012 Ýazan Betman
Dostlar bu ýyl hakykatdanam köpleriň aýtmagyna görä gyş pasly bir azajyk sowuk bolmanam durmaz.Belki Gyşymyz gyşa meňzesin.Gyşymyz-gyş bolmasa, ýazymyz-ýaz bolmaz şonuň üçin goý ýagsyn akja gar, agardyp daş töweregini,bizem heziller edip oýnarys gar oýnuny.Howwa biz ýap-ýaňyja öz ýoldaşlarymyz bilen daşarda iki topara bölünip öz aramyzda kimde-kim  birinji "Gar adam ýasamak" oýnuny heziller edip oýnadyk öýun diýseň gyzykly boldy.Bizi  garyň ýagmagy diýseň begendirdi. Aýaz baba bilen çagalaram bezelen arçalaryň daşyndan  heziller edip gar oýnuny oýnaýardylar.

Täze ýylyň akja gary bereket bersin hemmämize! 

 

 
Okalan sany: 1067   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07079 sek. ýüklenen baýt: 30310