Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
TÝL ― 2019: 11-nji goluny geçiren «11-lik» netijeli futbolçylaryň sanawynda 1-nji
Ýazylan wagty: 17 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
TÝL ― 2019: 11-nji goluny geçiren «11-lik» netijeli futbolçylaryň sanawynda 1-nji
 Durşuna «1-lik» bolup duran bu habar «Türkmennebitönümleri» Baş müdirliginiň «Ahal» futbol toparynyň hem-de Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysynyň hüjümçisi Didar Durdyýew bilen bagly. Hüjümçi Ýokary liga berlen arakesmeden soňra geçiren ilkinji duşuşygynda tapawutlanyp, çempionatda iň netijeli futbolçylaryň sanawynyň çür başyna çykdy. Möwsümde 11-nji pökgüsini geçiren Didar Durdyýew iň ýakyn bäsdeşi ― «Altyn asyrdan» Altymyrat Annadurdyýewden bir gol öňde.

 Möwsümiň başynda hem biz Didar Durdyýewiň netijeli oýunlary hakynda birnäçe ýola ýazypdyk. Çünki ol ilkinji tapgyrlarda netijeli futbolçylaryň sanawynda ýeke-täk liderdi. Ýöne soňky tapgyrlarda Altymyrat Annadurdyýew onuň bilen deňleşdi. Hatda käbir tapgyrlarda öňe-de geçdi. 18-nji tapgyrda bolsa «Ahalyň» hüjümçisi ýene-de ozalky ornuna dolandy. Şol tapgyrda «Ahalyň» «Energetigi» 4:0 hasabynda ýeňendigini hem ýatladýarys.

  26 ýaşly hüjümçi 2014-nji ýylda «Altyn asyryň» düzüminde çykyş edýärkä, möwsümiň iň netijeli futbolçysy bolmagyň hem hötdesinden gelipdi. 
Okalan sany: 62   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06425 sek. ýüklenen baýt: 30342