Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Rowaçlyga beslenýän pudak
Ýazylan wagty: 17 сентября 2019 Ýazan NEXTTM
Rowaçlyga beslenýän pudak
   Türkmenistan-rowaçlygyñ Watany ýylynda ýurdumyzda birnäçe özgertmeler durmuşa geçirilýär. Halkymyzyñ ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokarlandyrmak maksady bilen dünýä ülñülerine gabat gelýän kärhanalar açylyp ulanmaga berilýär. Ynha şu gün hem Daşoguz welaýatynyñ S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyñ Nowbahar geñeşliginiñ Täzeýol obasynyñ çäginde her ýylda 6552 tonna demirden dürli guýulan bezeg önümlerini öndürýän “Türkmen berekedi” atly hususy kärhana açylyp ulanylmaga berildi. Bu açylyş dabarasyna il sylagly ýaşulular, mährem eneler, medeniýet işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyñ wekilleri gatnaşdylar. Kärhananyñ açylmagy welaýatyñ ýaşaýjylaryñ birnäçesini iş orunlary bilen üpjin eder. Bu bolsa halkymyzyñ eşretli durmuşda ýaşamagy ugrunda döwletimiz tarapyndan edilýän işleriñ aydyñ subutnamasydyr.
Okalan sany: 28   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05482 sek. ýüklenen baýt: 29504