Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
"Tansyň jadysy" halkara festiwalda türkmen topary birinji orny eýeledi
Ýazylan wagty: 19 сентября 2019 Ýazan Mekanjan
Özbegistan Respublikasynyň Hywa şäherinde 14 - 16-njy sentýabr aralygynda geçirilen "Tansyň jadysy" aýdym-saz festiwaly şowhunly gala-konsert bilen tamamlandy.

Bu gün festiwalyň birinji güni geçirilen tansly çykyşlaryň gözden geçirilişiniň jemi jemlendi.

Dünýäniň ençeme ýurdundan gelen aýdym-saz, tans sungatynyň ussatlaryndan düzülen eminler toparynyň çykaran netijesine görä, Türkmenistanyň topary birinji orna mynasyp boldy. Şeýlelikde, türkmen sungat ussatlary 2 müň amerikan dollary möçberinde pul baýragyna we festiwalyň degişli diplomyna mynasyp boldy.

Festiwalda Türkmenistandan Daşoguz welaýat medeniýet müdirliginiň "Dessan" folklor tans topary küştdepdi tansy bilen çykyş etdi. Türkmenistanyň at gazanan artistleri Guwanç Otuzow we Dursunjemal Gazakowa türkmen milli aýdymlaryny ýerine ýetirdiler.
Okalan sany: 36   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08244 sek. ýüklenen baýt: 29320