Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Hatyra gününe bagyşlanyp serge guraldy
Ýazylan wagty: 08 октября 2019 Ýazan NEXTTM
Türkmenistanyň Döwlet muzeýinde Hatyra gününe bagyşlanyp serge guraldy
  Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýinde Hatyra gününe bagyşlanan «Watan mertleri hatyralaýar» atly sergi guraldy. Onuň açylyşy mynasybetli geçirilen dabarada Watan ugrundaky söweşlerde baş goýan gerçekler ýatlanyldy. Sergi dört bölümden ybarat bolup, onda muzeýiň gaznalarynda saklanylýan gymmatlyklar, hormatly Prezidentimiziň dürdäne kitaplary, şeýle-de türkmen zergärleriniň ajaýyp sowgatlyk eserleri görkezilýär. Sergide paýtagtymyzyň ýertitremesinden öňki durkuny görkezýän hem-de Aşgabat şäheriniň şol pajygaly gijeden soňky keşbini beýan edýän fotosuratlar ýerleşdirilipdir. Sergide bu gözellikleri beýan edýän suratlara giň orun berlipdir.
Okalan sany: 19   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06103 sek. ýüklenen baýt: 29483