Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Nobeliň Lukmançylyk baýragynyň eýeleri mälim edildi
Ýazylan wagty: 09 октября 2019 Ýazan NEXTTM
Nobeliň Lukmançylyk baýragynyň eýeleri mälim edildi
   1901-nji ýyldan bäri her ýyl yzygiderli berilýän Nobel baýraklarynyň eýeleri mälim edilip başlandy. Baýrak adamzadyň ösüşine goşýan goşandy üçin lukmançylyk, fizika, himiýa, parahatçylyk we edebiýat ugurlary boýunça mynasyp iş bitiren adamlara ýa-da guramalary berilýär. Baýraklaryň ilkinjisi bolan Lukmançylyk ugrundaky baýraga William G. Kelin (ABŞ), Piter Retkliff (Angliýa) hem-de Gregg L. Semenza (ABŞ) mynasyp görüldi. Kelin Garward uniwersitetinde, Semenza Hopkins uniwersitetinde, Retklif Oksford uniwersitetinde zähmet çekýär. Baýrak gowşurylyş dabarasy dekabr aýynda geçirilýär.

Okalan sany: 12   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06003 sek. ýüklenen baýt: 29396