Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Tehnologiýa
Ma­ýyş­gak smart­fon­la­ry.......
Ýazylan wagty: 28 декабря 2012 Ýazan Betman


Teh­no­lo­gi­ýa­nyň ös­me­gi adam­la­ryň gün­de­lik dur­mu­şyn­da­ky iş­le­ri­ni ýe­ňil­leş­dir­ýär.  Go­laý­da ep­len­ýän te­le­fon­la­ryň çyk­jak­dy­gy ha­bar be­ril­di. “Sam­sung” eý­ýäm 2013-nji ýy­lyň ba­şyn­da ma­ýyş­gak smart­fon­la­ry ba­za­ra çy­kar­ma­gy mak­sat edin­ýär. Şeý­le te­le­fon­la­ryň disp­le­ýi aý­na­dan däl-­de, plas­ti­ka­dan bo­lup, tur­ba ýa­ly düýr­läp bo­lar. Şo­nuň üçin, şeý­le te­le­fon­la­ryň dö­wül­me­gi as­la müm­kin däl di­ýen ýalydyr “The Woll Street “  düşünişime görä, “Samsung” kompaniýasy eýýäm käbir müşderilere täze displeýini görgezipdir. Ýazylan maglumatlara görä, häzir täze tehnologiýa işläp taýarlamagyň soňky tapgyryna gelipdir. Enjamyň maýşgaklygy ekeranda aýnanyň deregine çeýe polimeriň ulanylmagynyň hasabyna başa barypdyr. Täze displeýlei egmek we ýygyrt-ýygyrt etmek mümkin we olar amatly taýdan ýere gaçmakdan we urgulardan zyýan çekýän däl bolsa gerek. Epilýän ekeranlaryňdöredilmegi organiki ýagtylyk şöhlelendiriji diodlaryň kömegi bilen gurnamagy başardypdyr. Şeýle-de hem olaryň  plastic materiallaryň gurluşynda, mysal üçin plastik ýa-da folganyň içnde ýasamak bolýan eken.


Okalan sany: 472   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,11161 sek. ýüklenen baýt: 31226