Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Degişmeler
Ýazylan wagty: 30 октября 2019 Ýazan NEXTTM

Dişiňizi sagdyn saklamak üçin 3 kanuny berk belläp goýuň:

1. Günde iki gezek dişiňizi ýuwmaly.

2. Ýylda iki gezek stamatologiýa gitmeli.

3.  Ýene-de belläp geçmeli zat, başgalaryň işine burnuňyzy sokmaly däl.

***

Gorkýan zadyňyz başyňyza geler diýýärler. Men Çehow köçedäki elitka jaýdan, Mercedesden we iň soňky çykan “Iphone” telefondan gorkýan.

***

Egerde bir adam size ýamanlyk etse, giň boluň, oňa süýji beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene süýji, şekolat beriň. Ýene ýamanlyk etse, ýene-de süýji beriň. Goý süýji (сахар) kesel tutup ölsün.

***

Köpüsi ýazýar: “men ejemjanyň guwanjy”, “men kakamyň buýsanjy”. Men bolsa çynym bilen aýdýan, men olar üçin “kelle agyry”

***

Eger-de öýüňiz ýanyp, požar bolaýsa, aljyramaň. Ilki bilen diwanyňyzy daşaryk çykaryň. Men bilen razylaşyberiň, ýangyn söndürüjilere diwanda oturyp garaşmak has oňaýlydyr.

Çeşme: garagujuk
Okalan sany: 1357   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,10945 sek. ýüklenen baýt: 31261