Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Geliň, ýylgyralyň!
Ýazylan wagty: 01 ноября 2019 Ýazan NEXTTM

Durna we tilki

Bir gün durna tilkiň öýüne myhmançylyga barýar. Tilki hem tarelkada çorba berýär. Durna-da içip bilmeýär. Muňa-da içi ýanýar.

– Senem meňkä myhmançylyga aýlanaweri, dost – diýip, durna tilkini öýüne çagyrýar.

Durna-da tilkiň öňüne küýzede çorba goýýar. Tilki hem “truboçka” çykaryp çorbany içýär we:

– Men bu ertekini öň okapdym – diýýär.

***

Çagalykdaky arzuw

Iki garry ýaşuly gürleşýär:

– Heý, seniň çagalykda eden arzuwyň hasyl boldumy?

– Howwa-la!

– Hany aýdyp ber.

– Men kiçikäm ejem jan saçymdan çekip urardy. Menem basymrak kel bolsam diýip arzuw ederdim…
Okalan sany: 908   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,08860 sek. ýüklenen baýt: 30777