Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Türkmenabatdaky hususy kärhanada ýylyň başyndan bäri 900 müňe golaý jorap öndürildi
Ýazylan wagty: 08 ноября 2019 Ýazan NEXTTM
Türkmenabatdaky hususy kärhanada ýylyň başyndan bäri 900 müňe golaý jorap öndürildi
Telekeçi Atamyrat Jumakulyýewe degişli hususy kärhanada öndürilýän jorap önümleriniň görnüşleri barha artmak bilen. Häzir bu ýerde zenanlar üçin, erkekler üçin gyşky-ýazky joraplar, çaga joraplary, kelte joraplar öndürilýär. Bular 24-nji ölçegden başlap, 44-nji ölçege çenli aralykda öndürilýär ― diýip, «Türkmen gündogary» gazeti habar berýär.

Esasy çig mal hökmünde pagta ýüplügi ulanylýar. Şeýle-de spandeks, elastan diýlip atlandyrylýan elastik maddalar hem goşulýar. Jorap önümçiliginde ulanylýan maşynlar Italiýadan, Hytaý Halk Respublikasyndan getirilipdir hem-de olar iň kämil kompýuter programmalary bilen üpjün edilipdir. Maşynlar bir gije-gündizde 150-den 220-ä çenli joraby öndürip bilýär. Bu san jorabyň görnüşine, ölçegine, uzyn-galyňlygyna baglydyr.

Bu ýerde ýylyň başyndan bäri 874 müňden gowrak jorap önümi öndürilip, welaýatymyzyň bazarlaryna, söwda nokatlaryna ugradyldy.
Okalan sany: 64   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05345 sek. ýüklenen baýt: 30481