Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Tbilisi şäherinde türkmen-gruzin gepleşikleri geçirildi
Ýazylan wagty: 12 ноября 2019 Ýazan NEXTTM

Tbilisi şäherinde türkmen-gruzin gepleşikleri geçirildi

Tbilisi şäherinde türkmen-gruzin gepleşikleri geçirildi

Şu gün – 11-nji noýabrda Türkmenistanyň we Gruziýanyň Daşary işler ministrlikleriniň wekilleriniň arasynda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň şertnamalaýyn-hukuk binýadyny tükellemek we kämilleşdirmek meseleleri boýunça gepleşikler geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň resmi internet neşiriniň ýazmagyna görä, gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň arasyndaky hereket edýän we güýjüni ýitiren döwletara, hökümetara we pudagara şertnamalaryň we beýleki resminamalaryň, şeýle hem işlenilýän taslamalaryň sanawyny ara alyp maslahatlaşdylar.  

Geňeşmeler türkmen-gruzin gatnaşyklaryna mahsus bolan dostlukly we işjeň ýagdaýynda geçdi. Şeýle hem diplomatlar ikitaraplaýyn şertnama-hukuk ulgamyny giňeltmek mümkinçiligi bolan ugurlary kesgitlediler.

Okalan sany: 22   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06328 sek. ýüklenen baýt: 30978