Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Habarlar
Täze ýyl gutlagy......
Ýazylan wagty: 31 декабря 2012 Ýazan Marala
31,12,12ýyl, Bu gün Bütin Dünýä ýurtlarynda hemme ynsanlary Täze ýyl baýramyny sabyrsyzlyk bilen garşylaýarlar.Şonuň bilen birlikde menem Hormatly Asuda watanymyzyň mähriban halkymyzy TÄZE ÝYL baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Gutlamak bilen size berk jan saglyk,uzak ömir, maşgala agzybirligini we siziň ojaklaryňyzda saçaklaryňyzyň bereketiniň köp bolmagyny beýik biribardan dileg edýan. Goý 2012-nji ýyl-da ýetip bilmedik arzuwlaryňyza 2013-nji ýyl siziň üçin arzuwlary berjaý ediji ýyl bolup bütin türkmen halkyna hyzmat etsin.Täze ýylyňyz gutly mübärek bolsun!
  

Okalan sany: 55113   Jogaplar: ( 1 )

Betman
03 января 2013

 sagbol, hemmämiziňki bile bolsun!dance


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,17122 sek. ýüklenen baýt: 30316