Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Kim Çalt Gepleÿär
Ýazylan wagty: 13 января 2020 Ýazan NEXTTM
Kim Çalt Gepleÿär Lingwistleriň geçiren barlaglaryna görä, orta hasapdan minutda üç ÿüz elli bogun aÿdÿan fransuzlar hemmelerden çalt gepleÿän halkdyr. Olaryň yz ÿanyndan ÿaponlar barÿar, olar bolsa her minutda üç ÿüz on bogun aÿdyp bilÿäler. Lingwistleriň bu barlagy ÿene bir zada göz ÿetirmage mümkünçilik berdi. Iňlis dilinde gepleÿän amerikanlaryň we iňlisleriň gepleşik dilinde käbir aÿry-aÿry sözler ÿa-da söz düzümleri bola-ymasa başga tapawudy ÿok. Ýöne olaryň gepleÿişleriniň intensiwligi welin, başga hili bolup çykdy. Iňlisler minutda ortaça iki ÿüz ÿigrimi bogun aÿdÿarlar, amerikanlylar bolsa her minutda bir ÿüz ÿetmiş bäş bogun aÿdÿarlar.

 (Dünÿädeki geň-taňlyklar. Aşgabat, 1992)
Okalan sany: 42   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05770 sek. ýüklenen baýt: 29258