Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Selim Nurmyradow «Bunýodkoryň» düzümindäki ilkinji duşuşygyny geçirdi
Ýazylan wagty: 14 января 2020 Ýazan NEXTTM
Selim Nurmyradow «Bunýodkoryň» düzümindäki ilkinji duşuşygyny geçirdi
Türkmenistanly hüjümçi Selim Nurmyradow Daşkentiň «Bunýodkorynyň» düzüminde ilkinji gezek meýdana çykdy ― diýip, «Championat.asianyň» habarynda aýdylýar.

«Al-Wahda» bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda (1:1) 23 ýaşly hüjümçi esasy düzümde meýdana çykdy. 30-njy minutda garşydaş futbolçylaryň biriniň Selim Nurmyradowy jerime meýdançasynyň içinde ýykmagy bilen emin 11 metrlik jerime urgusyny belledi. Urgyny Murod Halmuhamedow dürs ýerine ýetirip, özbek toparyny hasapda öňe çykardy ― 1:0. Şondan 5 minut soňra «Al-Wahdanyň» futbolçylary toparyň goragçysy Pedronyň geçiren goly bilen hasaby deňlediler. Duşuşygyň ikinji ýarymynda hem hasap üýtgemedi.

«Bunýodkor» möwsümdäki ilkinji resmi duşuşygyny Yragyň «Al-Zawra» toparyna garşy geçirer. Daşkentde boljak bu duşuşyk AFK-nyň Çempionlar ligasynyň ikinji saýlama tapgyryna degişlidir.

Kazanyň «Rubin» klubynyň futbol mekdebinde ýetişen 23 ýaşly hüjümçiniň «Bunýodkor» bilen bir ýyllyk şertnama baglaşandygyny ýatladýarys.
Okalan sany: 33   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07862 sek. ýüklenen baýt: 30318