Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
«Halkbank» «Altyn asyr» kartlarynda «Cash back» hyzmatyny ýola goýdy
Ýazylan wagty: 14 января 2020 Ýazan NEXTTM
«Halkbank» «Altyn asyr» kartlarynda «Cash back» hyzmatyny ýola goýdy
Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky öz resmi saýtynda şu ýylyň 2-nji ýanwaryndan «Cash back» hyzmatynyň işe girizilendigini habar berýär. Hyzmat bank tarapyndan berilýän «Altyn asyr» kartlaryna birikdirilendir.

Maglumatda aýdylyşy ýaly, bankyň müşderileri töleg kartlarynyň üsti bilen amala aşyran nagt däl hasaplaşygy üçin tölän serişdesiniň 1,5 göterimini yzyna gaýdyp alarlar. «Cash back» hyzmaty boýunça bir aýyň dowamynda edilen nagt däl tölegleriň 1,5 göterimi her aýyň 25-i güni müşderiniň «Altyn asyr» kartyna geçýär. Bu barada müşderä SMS habarnamasy bilen habar berilýär.

Ýüze çykan sowallar üçin telefon belgileri: +99312444837, +99312227323
Okalan sany: 34   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05605 sek. ýüklenen baýt: 29800