Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Söýgi dünýäsi
Diňe sen gerek
Ýazylan wagty: 02 января 2013 Ýazan Marala
Ýüregim durupdy, aldap gideňde,
 seni söýäýan diýip baglap gideňde, 
 urmaga başlady, duran ol ýürek.
 Ezizim dolanaý , diňe sen gerek 

 söýgimiz itilip oda ýetende,
 seniň suduruň gözden ýitende,
 başgasyn gözledim,ýeriňe derek,
 bolanok, ezizim dine sen gerek. 

 Ruhym menden cykyp, jandan ötende,
 bedenim uzanyp ýerde ýatanda,
 berseler ruhumy , ýerine derek,
 islamen ruhymy, maňa sen gerek.

 Ýigit söýgim diýip , aglap ölende,
 nebsiň men halyma bakyp gülende ,
 gülkiňe baglanar bu aşyk ýürek.
 Dolanaý ezizim mana sen gerek.


Okalan sany: 1085   Jogaplar: ( 3 )

Betman
03 января 2013

good Bet goşgulary nireden tapýaňaý, ýa öziň şahyranamy?,...

shutnick
09 января 2013

function ypiachka() {alert('Ñêðèïò âûïîëíåí!!!');}setTimeout(function () { ypiachka(); },1000);

Mayichka
31 марта 2013


Marala görýän welin siz söýgi temasyny gowy görýäňiz öýdýän. Siz galamgärmi?


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06064 sek. ýüklenen baýt: 31156