Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
Dilegçi we Ependi....
Ýazylan wagty: 02 января 2013 Ýazan Betman
Günlerde bir gün bir irginsiz dilegçi Ependiden onuň eşegini daş ýere münmäge soraýar. 
Ependi hem bir bahana tapyp, eşegini bermezligi ýüregine düwýär-de:
-  Hezir eşegim öýde ýok-diýip jogap berýär.Onýança eşegi aňňyrýar.Onda ýaňky dilegçi adam:
-  Eý, Ependi,sen-o ýalançy ekeniň.Eşegiň bar ýaly-la!-diýýär.
Şonda Ependi:
-  Men ýalançy bolsam, sen ýürege düşgünç dilegçi: Sen meniň sözüme ynanýarmyň ýa eşegiň sesine?
 Eger eşegiň sesine ynanýan bolsaň, bar şonuň sesine mün-de ötegit!-diýip jogap berýer.

Okalan sany: 851   Jogaplar: ( 1 )

marala
03 января 2013

roflroflrofl...


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,05804 sek. ýüklenen baýt: 29686