Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Sport we Saglyk
Daşoguz şäherinde futzal tälimçileriniň halkara okuw kursy tamamlandy
Ýazylan wagty: 12 февраля 2020 Ýazan NEXTTM
Daşoguz şäherinde futzal tälimçileriniň halkara okuw kursy tamamlandy
Daşoguz welaýatynda futzal tälimçileriniň gatnaşmagynda "Level-1" halkara okuw kursy geçirildi. Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň Aziýanyň Futbol Konfederasiýasy bilen bilekde geçirmeginde guralan halkara okuw kursyunyň gözükdirijisi hökmünde AFK-nyň instruktory Döwlet Annaýew çykyş etdi. Bu barada Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň resmi saýty habar berýär.

Bu okuw maslahatyna sport mekdeplerinde, çagalar-ýetginjekler futbol toparlarynda, Türkmenistanyň futzal ligasynda çykyş edýän toparlaryň tälimçileriniň 15-si (3 Aşgabatdan, 12 Daşoguzdan) gatnaşdy.

Okuw maslahatynyň esasy maksady paýtagtymyz bilen birlikde ýurdumyzyň dürli künjeklerinde hem futzaly ösdürmäge mümkinçilik döretmekden ybarat boldy.

Onuň dowamynda tälimçiler futzalyň inçe syrlaryny öwrenmäge uly mümkinçilik aldylar.

Praktiki hem-de teoretiki sapaklara bölünen okuw maslahatynyň soňunda gatnaşyjylar ýörite synaglarda geçdiler. Synaglary üstünlikli geçenlere "Level-1" sertifikatlary gowşurylar.
Okalan sany: 45   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,06914 sek. ýüklenen baýt: 30437