Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Ylym we Bilim
Türkmenistan we Belarus karonawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşýarlar
Ýazylan wagty: 28 марта 2020 Ýazan NEXTTM
Türkmenistan we Belarus karonawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleri ara alyp maslahatlaşýarlar
Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew bilen Belarusyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Wýaçeslaw Beskostynyň duşuşygy boldy. Duşuşygyň dowamynda  taraplar ikitaraplaýyn gün tertibindäki möhüm meseleler, şol sanda Türkmenistan we Belarus Respublikasy karonawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak, şeýle hem daşary ýurtlarda raýatlaryň bähbitlerini goramak boýunça görülýän çäreler barada pikir alyşdylar.  Belarusyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň habaryna görä, taraplar ýurtlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň dostlukly häsiýetini we dünýädäki epidemiologiki ýagdaýyň ýaramaz netijelerini ýeňip geçmek üçin hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler.
Okalan sany: 29   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,07950 sek. ýüklenen baýt: 29703