Siz içeri girmediňiz, Agzamyz bol !


NextTM hödürleýar

Halanan ýazgylar

Baş Sahypa » Degişmeler
gulkili
Ýazylan wagty: 30 апреля 2020 Ýazan NEXTTM
Rotanyň nobatçysy täze gelen esgere ýüzlenýär:

– General geldimi?

– Ýok.

– Gelse “guk” diý, maňa habar ber. Bu ýagdaý ýene bir näçe gezek gaýtalandy. Ahyr soňunda general geldi:

– Senmi general?!

– Howa…

– Sen nirede entäp ýörsüň adama dert bolup ýören haramzada. Saňa seržant iki sagatdan bäri garaşýar…

***

Ir bilen turup, işe we okuwa gitmekden bizar bolanlara salam aýdýan. Oglanlar, menem siz bilen.

***

-Eý, eştýäňmi, özgäniň bagtyna el degirme?

-Näme?

-Eliňi aýyr şekoladymdan diýýän saňa.

***

Gije balkonda  kofe içip durun. Aşakda “mýau-mýau” diýip birnäçe gezek ses eşidildi.. Gel menem jogap bereýin diýdim:

Men: -Mýau-Mýau

Men: -Mýau-Mýau

Men: -Mýau

-Aý dost, bes etsene, men pişigimi gözleýän bulaşdyrmasanahow
Okalan sany: 1110   Jogaplar: ( 0 )


О сайте   Техподдержка   Правила   Помощь
©2012-2015 NextTM.com
 
Sahypaň ýüklenen wagty 0,09655 sek. ýüklenen baýt: 31963